Ministerul Apărării Naţionale de la București arată, într-un răspuns la o interpelare parlamentară privind starea cimitirelor româneşti din Republica Moldova şi a mormintelor eroilor români, că a fost fundamentat proiectul de restaurare a Cimitirului de onoare românesc de la Mana, raionul Orhei.

Această necropolă de război adăposteşte mormintele a 16 eroi români. Suma necesară implementării proiectului, respectiv 125.000 lei românești sau peste jumătate de lei moldovenești cu TVA, a fost solicitată prin bugetul de stat aferent anului 2019.

„Instituţia noastră îşi propune derularea, anul acesta, a etapelor prevăzute în legislaţia naţională incidentă domeniului în ceea ce priveşte restaurarea mormintelor eroilor români înhumaţi în cimitirul civil ortodox din satul Baimaclia. Cu prilejul primei misiuni ce va fi organizată în Republica Moldova, în vederea realizării proiectului Cimitirului de onoare românesc de la Mana, raionul Orhei, specialiştii instituţiei vor întreprinde toate demersurile necesare fundamentării acestui proiect, respectiv: recunoaşterea în teren în vederea stabilirii categoriilor de lucrări necesare şi a costurilor implicate, precum şi relaţionarea cu autorităţile locale abilitate în vederea stabilirii avizelor necesare”, se arată în răspunsul la interpelare remis de Ministrul Apărării de la București

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, instituţie subordonată Ministerului Apărării Naţionale a României, va continua activitatea de reconstrucţie a cimitirelor militare româneşti de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova.