Republica Moldova se află printre cele 30 țări din lume cu risc ridicat al tuberculozei multidrogrezistente.

În contextul Zilei mondiale de luptă împotriva tuberculozei, marcate pe 24 martie, autorităţile în sănătate menționează în ultimii ani se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice. Incidența de cazuri noi și recidive, în anul 2018, a constituit 3014 cazuri la 100 000 populație. Cifrele indică o reducere de 10,1% față de anul 2017.

Incidența globală TB la copii în anul 2018 s-a micșorat cu 25,5% comparativ cu anul 2017 și a constituit 122 de cazuri la 100 000 populație.

O provocare pentru un control eficient al tuberculozei este asocierea tuberculozei cu infecția HIV. Ponderea co-infecţiei TB/HIV printre cazurile noi și recidive în anul 2018 a constituit 8,4%, în comparație 8,2%  în 2017. Mortalitatea prin TB pentru anul 2018 a constituit 295 de cazuri la 100 000 populație, comparativ cu 320 de cazuri în 2017.

Diagnosticul și tratamentul tuberculozei în Republica Moldova este gratuit, iar adresarea la timp după asistență medicală și administrarea cu strictețe a tratamentului indicat sunt componentele de bază pentru un tratament de succes, menționează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

La data de 24 martie, în întreaga lume este marcată Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei, obiectivul final fiind stoparea epidemiei TB la nivel mondial, cu reducerea numărului de decese din cauza TB cu 95% şi reducerea numărului de cazuri cu 90% între 2015 și 2035.