În data de 15 martie 2019 a avut loc ședința Comisiei pentru alegerea președintelui Academiei de Științe a Moldovei. La ședință au fost prezenți toți membrii Comisiei – acad. Mitrofan Ciobanu (președinte), acad. Gheorghe Cimpoieș, acad. Alexandru Roșca, acad. Mihail Popovici, m.c. Maria Nedealcov și dna Angela Belinschi (secretarul Comisiei). Ordinea de zi a ședinței prevedea examinarea dosarelor candidaților la funcția de președinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 
Președintele Comisiei pentru alegerea președintelui AȘM, acad. Mitrofan Ciobanu, a informat că până la data de 14 martie 2019, ora 17:00, ziua când expira termenul de prezentare a dosarelor, în conformitate cu p. 41 al Statutului, Comisia a recepționat un singur dosar (conform Registrului de evidență a dosarelor candidaților la funcția de președinte al AȘM) - al academicianului Ion Tighineanu. Președintele Comisiei a enumerat documentele prezentate în dosar care includ:
- Procesele verbale ale Adunărilor Generale ale celor trei secții de științe ale AȘM privind recomandarea la funcția de președinte al AȘM: Secția științe exacte și inginerești, din 4 martie curent, Secția științe ale vieții, din 6 martie curent și Secția științe sociale, economice, umanistice și arte, din 12 martie curent care îl recomandă pe acad. Ion Tighineanu drept candidat la funcția de președinte al AȘM;
- Curriculum Vitae al candidatului;
- Plicul închis și sigilat cu programul de activitate al candidatului;
- Cererea de participare în concurs a candidatului, în care sunt stipulate ramurile științei în care este recunoscut în lume, obligația să apere interesele AȘM și ale oamenilor de știință și să asigure o atitudine echilibrată față de toate domeniile științei și să-și desfășoare activitatea în cadru legal.
 
În calitate de documente suplimentare au fost prezentate scrisorile de recomandare ale academicienilor Sveatoslav Moscalenco, Isaac  Bersuker, Gheorghe Ghidirim și Alexandru Roșca.
 
Comisia a stabilit că dosarul e complet și corespunde tuturor cerințelor prevăzute în statutul AȘM, aprobat prin hotărârea 1/2 din 24.01.2019, și a propus candidatura acad. Ion Tighineanu spre examinare la Adunarea Generală a AȘM. 
 
Urmează ca Prezidiul AȘM să stabilească data convocării Sesiunii Adunării Generale a AȘM pentru alegerea președintelui AȘM.