O nouă ședință a Comisiei Unificate de Control s-a desfășurat la 13 decembrie în or. Bender și a fost condusă de către delegația Republicii Moldova. Eforturile delegației noastre în direcția îmbunătățirii activităților de supraveghere în Zona de Securitate au continuat și pe parcursul ședinței respective. Astfel, părților li s-a propus elaborarea unui regulament al Comandamentului Militar Întrunit (structură subordonată Comisiei care gestionează componenta militară în Zona de Securitate), precum și crearea unui mecanism ce vizează monitorizarea situației prin posturile mobile ale pacificatorilor.

De menționat că demersul părții moldovenești este condiționat de lipsa la moment a unui astfel de regulament în care să fie stipulat exhaustiv modul de acționare a comandanților militari. Pe cel de-al doilea aspect, necesitatea derivă din constatarea unor deficiențe în procesul de înlocuire a posturilor staționare de pacificare cu cele mobile, în conformitate cu acordurile în vigoare. 

Cu regret, inițiativa ce are ca scop evitarea unor acțiuni destabilizatoare nu a fost susținută de către delegația transnistreană. Delegația  Federației Ruse a solicitat o pauză pentru a-și formula poziția.

Au fost audiați membrii Comisiei Unificate de Control și comandanții militari care au inspectat postul nr. 9 (drept și stîng). În această privință, urmează a fi elaborat și prezentat Comisiei un raport amplu.

La final, delegația Republicii Moldova a înaintat părților o adresare  prin care demască falsificarea de către reprezentanții transnistreni a unei hărți, cu trasarea eronată a liniilor Zonei de Securitate, contrar coordonatelor geografice stabilite în anul 1992.

Tentativa structurilor transnistrene de remodelare a limitelor Zonei de Securitate are ca obiectiv limitarea activităților de monitorizare din partea observatorilor militari, în special ce ține de or. Tiraspol. Pe caz, fiind prezentate un șir de argumente cu privire la caracterul fictiv, s-a solicitat efectuarea unei cercetări de serviciu cu privire la circumstanțele apariției și utilizării hărții invocate, cu retragerea din uz a acesteia.