Bunurile aflate în proprietatea administrației publice locale vor putea fi înstrăinate, concesionate, date în arendă ori în locaţiune doar prin licitaţie publică.

Potrivit modificărilor operate în lectură finală de Parlament la Legea privind administrația publică locală, actele juridice de administrare şi de dispoziţie privind bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale se încheie cu persoanele fizice şi juridice private prin licitaţie publică.  În acest scop va fi necesară întocmirea raportului de evaluare de către evaluator cu cel mult doi ani până la data licitaţiei.

Totodată, bunurile aflate în proprietate publică vor fi inventariate anual, iar rapoartele asupra situaţiei acestora vor fi prezentate consiliului local.

Sursa: Ziarul Național