O dată pe parcursul anului bugetar, valoarea contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, va fi ajustată, transmite IPN cu referire la un regulament aprobat de Guvern.

Ajustarea se va face la începutul anului bugetar, după publicarea datelor statistice privind indicele inflației sau deflației pe anul precedent. Mijloacele alocate și executate în primul an bugetar de gestiune a contractului de achiziții publice nu vor fi pasibile ajustării.

Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice urmează să fie solicitată în scris de către operatorul economic sau de către autoritatea contractantă. Solicitarea va fi prezentată în termen de 60 de zile de la data publicării datelor statistice privind indicele inflației sau deflației pe anul precedent.

Acceptarea solicitării de ajustare presupune întocmirea unui acord adițional la contractul de achiziţii publice, semnat de autoritatea contractantă și operatorul economic. Darea de seamă se va publica în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data încheierii acordului adițional și se va înregistra de către autoritatea contractantă, care gestionează mijloacele financiare, la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.  

Potrivit, ministrului finanțelor, Octavian Armașu, lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă pe un termen mai mare de un an pune în imposibilitate realizarea scopului pentru care părțile se antrenează în relații contractuale. Din cauza majorării prețurilor la bunuri, servicii și lucrări sau din cauza creșterii ratei inflației, operatorii economici nu obțin profiturile scontate. Iar autoritățile contractante, în cazul  reducerii prețurilor și descreșterii ratei inflației, riscă să fie învinuite de utilizarea neeficientă a banilor publici.