Specialiștii Direcției municipale pentru siguranța alimentelor Chișinău, au efectuat un control oficial planificat, la cantina Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vîrstă Fragedă din municipiul Chișinău strada Alexanru Cosmescu, nr.51. Scopul vizitei a fost verificarea condițiilor de alimentare a copiilor și conformitatea acestora cu reglementările din domeniul alimentar aplicabile.

În procesul controlului s-au verificat actele și procedurile de achiziționare a produselor alimenare, condițiile de păstrare a produselor și preparare a bucatelor precum și corespunderea bucatelor pregătite și servite copiilor, cu meniurile aprobate de către Agenția Națională de Sănătate Publică.

În procesul verificării o atenție deosebită a fost atrasă,  nivelului de pregătire și instruire a personalului din cadrul blocului alimenar.

Reeșind din datele controlului, comisia a stabilit un nivel destul de ridicat al condițiilor de preparare și servire a bucatelor, al modului de organizare a procedurii de achiziționare și păstrare a produselor alimentare, la fel  un nivel bun de instruire profesională al lucrătorilor din cadrul unității date.

Totodată, în procesul evaluării unității au fost înaintate prescriții și recomandări, în vederea îmbunătățirii unor condiții și proceduri operaționale, ale procesului tehnologic și  nemijloct al condițiilor legate de siguranța alimentelor.