În contextul lansării reformei asistenței medicale primare, și anume exercitarea independentă a activității profesionale a medicilor de familie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale anunţă inițierea atribuirii practicilor medicilor de familie.

Astfel, pentru obținerea certificatului de titular al practicii,  medicul de familie urmează să prezinte  documentele, completate conform cerințelor și scanate într-un fișier cu indicarea în denumirea acestuia a numelui și prenumelui și instituției unde activează conform locului de muncă de bază.

Toate exemplarele documentelor necesare sunt plasate pe site-ul Ministerului, accesând următorul link: https://bit.ly/2QpzYFg.

Termenul de depunere a documentelor este de 18 noiembrie 2018. Dosarele se vor trimite electronic la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la adresa de e-mail: [email protected] și pe suport de hîrtie la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția Politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare, str. Vasile Alecsandri 2. În cazul în care candidații au întrebări suplimentare, pot apela la numerele de telefon: 022268823, 022 268846, 022 268859.

Menționăm că, medicul titular poate alege individual una din formele de activitate propuse în cadrul noului Program, cum ar fi:

- cabinetul individual al medicului de familie (fondat de un singur medic de familie titular al practicii);

- centrul medicilor de familie (fondat de doi și mai mulți medici de familie titulari ai practicilor);

- angajat în cadrul unui prestator de asistență medicală primară existent.

Medicii vor primi în gestiune un sector teritorial delimitat, care cuprinde după caz una sau mai multe localități, străzi, case sau blocuri, cu o populație ce se încadrează în normativele recomandate. Finanțările vor fi oferite în funcție de numărul de pacienți, dar și de serviciile prestate suplimentar, de către Compania Națională de Asigurări în Medicină.