Curtea Constituțională a pronunțat azi o hotărâre cu referire la constituționalitatea articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10 din 2009, care prevede că admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice.

Magistrații Înaltei Curți au dat curs unei sesizări depuse de către Vladimir Odnostalco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale.

Dispozițiile contestate prevăd că admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice.

În opinia autorului sesizării, aceste prevederi limitează, între altele, accesul la educație al copiilor.

Având în vedere relevanța argumentelor care i-au fost prezentate, Curtea a analizat această cauză prin prisma articolelor 28 (care garantează dreptul la viața privată) și 35 (care garantează dreptul la învățătură), coroborate cu articolul 16 (care garantează principiul egalității) din Constituție.

Ca urmare a analizei, Curtea recunoscut constituționale prevederile articolului 52 alin. (6) din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, în măsura în care nu le sunt aplicabile copiilor în privința cărora există contraindicații medicale argumentate și documentate. 

Astfel, admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice.

Hotârârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.