Centrul de Cultură și Istorie Militară din subordinea Ministerului Apărării va fi responsabil de implementarea politicilor de stat în domeniul monumentelor și operelor comemorative de război, transmite IPN cu referire la o decizie a Guvernului.

Centrul va păstra evidența mormintelor de război și asociațiilor obștești specializate în identificarea, cercetarea și excavarea mormintelor de război. De asemenea, va elabora planuri de cercetare, în colaborare cu asociațiile obștești specializate în domeniu, și va propune, după caz, înființarea, reorganizarea, extinderea, strămutarea mormintelor și a operelor comemorative de război.

Centrul pentru Cultură și Istorie Militară  urmează să pună la dispoziția persoanelor interesate, la cerere, informația de care dispune despre mormintele și operele comemorative de război, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Instituția va iniția concursuri publice pentru proiectarea operelor comemorative de război și a paracliselor comemorative.