Inspectoratul General al Poliţie informează posesorii de arme cu destinație civilă, că în conformitate cu prevederile Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (în vigoare de la 26.10.2013), toate persoanele fizice şi juridice care deţin în posesie arme au obligaţia ca, în termen până la 25 octombrie 2018 inclusiv, să se prezinte la organele de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială îşi au domiciliul ori sediul pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori portul şi folosirea armelor, pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile legii.

Posesorii de arme care, în termenul stabilit nu au întreprins masuri pentru a se conforma prevederilor legale,  vor fi privați de dreptul de deţinere, port şi  folosire a armelor şi a muniţiilor.

Permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor care au pierdut dreptul de deţinere a armelor sau le-a fost anulat permisul de armă, peste o perioadă de 5 ani.

Prevederile legale şi termenul de 25 octombrie 2018 se referă în exclusivitate la armele cu destinaţie civilă supuse autorizării, iar armele pneumatice nu cad sub incidenţa acestora deoarece deţinerea, portul şi folosirea lor nu este autorizată, constituind doar în continuare obiect al declarării, cu respectarea condiţiei că în termen de 10 zile de la data procurării sau intrării în posesie a acestora vor fi declarate la serviciul abilitat al Poliţiei pentru înregistrare şi evidenţă.

În vederea creării condiţiilor accesibile şi optime pentru cetăţeni, precum şi eficientizării mecanismului de primire a documentelor şi eliberare a actelor permisive pentru autorizarea dreptului de procurare, deţinere, port şi folosire, precum şi pentru transportare a armelor cu destinaţie civilă, sunt stabilite zilele şi orele de audienţă a cetăţenilor.

Astfel, eliberarea actelor permisive pentru armele cu ţeava ghintuită ţine de competenţa Secţiei supravegherea circulaţiei armament a Direcţiei generale securitate publică a Inspectoratului General al Poliţiei, care primeşte la audienţă cetăţenii în fiecare zi de marţi, miercuri, joi şi vineri, de la ora 11:00  la 12:00 şi de la  14:00  la 16:00,  (str. Aleea Gării 38, mun. Chișinău, din preajma gării feroviare).

Pentru obţinerea permisului de armă de tip nou, în cadrul conformării posesorului de armă cu ţeava ghintuită, conform  Legii nr. 130 din 08.06.2012, este necesar să fie prezentate următoarele documente:

- copia buletinului de identitate cu suplimentul;

- raportului ofiţerului de sector prin care se confirmă că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei;

- certificatul medical eliberat de către medicul narcolog;

- certificatul medical eliberat de către medicul psihiatru;

- permisul de armă autentic;

- dovada achitării tarifului pentru eliberarea permisului de armă, care constituie 260 lei pentru fiecare unitate de armă, cu achitarea acestora la Moldindconbank, pe contul Inspectoratului General al Poliţiei, pentru arme.

Dacă posesorul armelor întruneşte toate condiţiile legale, se eliberează permis de armă fără termen, care va fi vizat o dată la 5 ani în baza certificatelor medicale privind concluzia narcologică şi psihiatrică, certificatului privind examinarea tehnică periodică a armei, precum şi certificatului privind efectuarea tragerii experimentale, fără preschimbarea permisului de armă şi achitarea unor tarife suplimentare.

Primirea documentelor şi eliberarea actelor permisive pentru armele cu ţeava lisă (inclusiv traumatice) şi pistoalele cu gaze, ţine de competenţa Inspectoratelor de poliţie teritoriale de la locul de trai a solicitantului.

Serviciul supraveghere armament şi activităţi licenţiate al Inspectoratelor de poliţie teritoriale primesc la audienţă cetăţenii în fiecare zi de marţi şi joi de la ora 14:00  la 16:00 şi în fiecare zi de miercuri şi vineri de la ora 9:00 la 12:00, în biroul de serviciu al inspectorului supraveghere armament şi activităţi licenţiate din incinta Inspectoratului de Poliţie.

Pentru obţinerea permisului de armă de tip nou, în cadrul conformării posesorului de armă de vînătoare cu ţeava lisă (inclusiv pistoale traumatice) la condiţiile Legii nr. 130 din 08.06.2012, este necesar să fie prezentate următoarele documente:

- copia buletinului de identitate cu suplimentul;

- raportului ofiţerului de sector prin care se confirmă că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei;

- certificatul medical eliberat de către medicul narcolog;

- certificatul medical eliberat de către medicul psihiatru;

- permisul de armă autentic;

- dovada achitării tarifului pentru eliberarea permisului de armă, care constituie 260 lei pentru fiecare unitate de armă, cu achitarea acestora la Moldindconbank, pe contul Inspectoratului General al Poliţiei, pentru arme;

- copia carnetului de vînător, în cazul armelor de vînătoare lungi cu ţeava lisă.

Pentru informaţii, reclamaţii, sugestii, propuneri de instituire a unor mecanisme de eficientizare sunați la  numărul de telefon  076745660.