Reducerea numărului de directori prin formarea clusterelor școlare, angajarea directorilor cu pregătire managerială, extinderea autonomiei instituțiilor de învățământ general, revizuirea sistemului de acordare a gradelor didactice, interdisciplinaritatea, mobilitatea profesorilor sunt principalele recomandări care, în viziunea experților estonieni, ar eficientiza utilizarea resurselor financiare din sistemul educațional moldovenesc și ar permite redirecționarea economiilor spre salarizarea cadrelor didactice.

Discuţiile au avut loc în cadrul unei ședințe extinse, desfășurată la Ministerul Educației, unde experți estonieni au prezentat propunerile privind elaborarea unei noi formule de salarizare a cadrelor didactice și manageriale din învățământul general, bazată pe evaluarea performanțelor.

"În contextul micșorării numărului de elevi, respectiv – de ore, pedagogii sunt mai puțin preocupați de îmbunătățirea metodelor de predare, gândindu-se cum să obțină un salariu mai mare. Aceeași situație se atestă și în cazul managerilor, preocupați mai mult de reparații, buget suplimentar, fapt ce nu influențează pozitiv procesului de învățământ. Ministerul Educației, cu suportul Băncii Mondiale, a apelat la experți internaționali pentru a identifica soluții care să ducă la creșterea eficienței sistemului educațional, inclusiv prin intermediul personalului bine pregătit ", a spus ministrul Corina Fusu, citată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei. 

La rândul său, liderul de echipă al companiei estoniene ”Civitta”, Kęstutis Jovaišas, a prezentat un raport detaliat, menționând că, deși unele idei par radicale și nu au efect imediat, pe termen mediu și lung ele vor contribui la dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova: ”Știm că nu este plăcut să vorbești despre reduceri de personal sau despre reducerea numărului de școli, însă dacă nu veți întreprinde nimic, în câțiva ani nu veți mai avea profesori. Evaluând performanțele cadrelor/managerilor și stimulând atingerea noilor rezultate, veți păstra și veți atrage în sistem persoane competente, ceea ce va aduce la reabilitarea prestigiului profesiei de pedagog.”.

Propunerile vor fi examinate în grupuri mixte de specialiști, iar după dezbaterile publice, va urma raportul final al echipei de experți, care va include recomandări specifice privind sistemul nou de remunerare în bază de performanțe, inclusiv va avea loc pilotarea acestuia.