Strategia Militară (SM) şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2018-2022 au fost aprobate astăzi în cadrul şedinţei de Guvern. Documentul a fost prezentat spre aprobare membrilor Cabinetului de Miniştri de ministrul Apărării, Eugen Sturza.

Eugen Sturza a menţionat că proiectul SM a fost elaborat cu scopul de a oferi o viziune clară, pe termen mediu şi lung, în vederea demarării procesului de trecere a Forţelor Armate la o nouă structură de forţe, şi urmăreşte sincronizarea eforturilor şi resurselor instituţiilor statului în vederea dezvoltării şi menţinerii unui pachet de forțe, capabil să facă faţă provocărilor la adresa securității militare.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Apărării, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu sprijinul experţilor străini prin intermediul Iniţiativei de consolidare a capacităţilor de apărare (Defence Capacity Building Initiative — DCBI).

„Elaborarea Strategiei este enunţată şi în Programul de activitate al Guvernului, în Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului şi în cadrul Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare, şi, totodată, merge în pas cu intenţiile Uniunii Europene de a-şi redresa viziunile pe sectorul de apărare”, a spus ministrul Sturza în cadrul şedinţei de Guvern.

Potrivit şefului Direcţiei Politici de Apărare şi Planificare a Apărării, colonel Gheorghe Oarză, SM contribuie la îndeplinirea obiectivelor apărării naţionale. Astfel, documentul descrie mediul de securitate, ameninţările cu caracter militar la adresa Republicii Moldova, precum şi riscurile asociate acestora; defineşte misiunile Forţelor Armate stabilite de legislaţia naţională în vigoare; identifică capabilităţile militare necesare; stabileşte cerinţele şi necesarul pentru finanţarea obiectivelor militare strategice şi a obiectivelor specifice în vederea îndeplinirii misiunilor.

Sursa citată a specificat că acesta este primul document de acest gen aprobat în Republica Moldova de la proclamarea independenţei sale.