Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari a primit în vizită de lucru pe șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Slawomir Pihor.

Au fost discutate aspecte privind activitatea celor două entități și strategiile urmărite în securitatea frontierei moldo-ucrainene, fiind realizat un schimb de opinii pe marginea acțiunilor comune și identificate o serie de oportunități de colaborare bilaterală. Totodată, interlocutorii au evaluat posibilitatea implementării unor inițiative de susținere a Poliției de Frontieră în gestionarea eficientă a procedurilor de lucru și dezvoltarea capacităților profesionale, inclusiv continuarea realizării schimbului operativ de informații și date statistice.

În contextul discuțiilor purtate, domnul Fredolin Lecari a reiterat aprecierea față de EUBAM, care râmâne a fi un partener credibil în diverse proiecte de dezvoltare instituțională, dar și un participant activ în dialogul moldo-ucrainean în ceea ce vizează controlul și patrularea comună. La rândul său, domnul Slawomir Pihor a îndemnat reprezentanții Poliției de Frontieră să înainteze cât mai multe propuneri de conlucrare bilaterală, dând asigurări de suportul necesar în vederea realizării acestora.

Întrevederea a prilejuit și un schimb de opinii asupra situației operative, dar și analizate unele obiective punctate în planul de dezvoltare a instituției de frontieră pentru viitorul apropiat.