Parohia Tomeşti I din Iaşi a semnat un protocol de înfrățire cu Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din oraşul Ialoveni. Documentul a fost semnat pe 8 septembrie, după Sfânta Liturghie oficiată de preoți de la ambele biserici.

Înfrățirea are în vedere dezvoltarea unor proiecte specifice cu un caracter misionar şi pastoral, prin care se vor iniţia acţiuni concrete de cunoaştere şi cooperare; vizite frăţeşti reciproce având caracter misionar şi pastoral, prin care se va putea cunoaşte mai bine viaţa duhovnicească din parohiile respective.

Astfel, preoţii şi credincioşii vor putea comunica direct, să se roage şi să lucreze misionar împreună; organizarea de pelerinaje la obiective religioase şi mănăstiri din cele două state; organizarea de tabere şi întâlniri cu tinerii din parohii; organizarea de conferinţe, schimburi de experienţă, seri duhovniceşti, mese rotunde la care să fie dezbătute subiecte de natură misionară şi pastorală, la care să fie invitaţi şi alţi preoţi din zona respectivă, oficialităţi locale, intelectuali, misionari laic.

Primăria comunei Tomeşti este înfrăţită cu Primăria oraşului Ialoveni. Grație înfrățirii, preoţii din Republica Moldova au participat la „Zilele Comunei Tomeşti 2018”.

SURSA: Infoprut.ro.