Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vine cu un proiect de Hotărâre de Guvern în care se regăsește propunerea sindicatelor, și anume ca zilele de 28, 29 şi 30 august 2018 să fie considerate zile de odihnă.

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018” este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Acesta este elaborat la solicitarea Confederației Naționale a Sindicatelor, în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă din luna august 2018.

„Ţinând cont de faptul, că conform prevederilor art. 111 alin.(1) din Codul Muncii, zilele 27 şi 31 august sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare, se consideră oportun ca zilele 28, 29 şi 30 august 2018 să fie considerate zile de odihnă, iar zilele de sîmbătă, 8 și 29 septembrie şi 27 octombrie 2018 – zile lucrătoare. Propunerea de modificare a graficului de muncă se conformează prevederilor art.111 alin.(5) din Codul muncii, potrivit căruia, Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile în scopul utilizării optime de către salariaţi a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare”, se spune în document.