Achizițiile publice din Orheiul lui Ilan Shor par să fie mai secrete decât raportul Kroll 2 în care primarul figurează drept principal actor al fraudei bancare.

Primăria municipiului Orhei se numără printre cele mai mari autorități contractante (AC) din Republica Moldova. În anul 2018 au fost planificate achiziții publice în valoare de peste 25 milioane lei. Din 2015, Primăria Orhei nu a prezentat niciun raport de activitate, nu a informat publicul despre rezultatele auditelor interne, nu a publicat pe pagină web nicio Declaraţie de bună guvernare, nu se cunoaşte dacă Inspecţia Financiară a efectuat vreun control și ultima dată Curtea de Conturi a efectuat un audit pentru anul 2014.

Timp de 3 ani (iulie 2015-mai 2018), la rubrica „Achiziţii publice" pe pagina web oficială a Primăriei Orhei au fost publicate doar opt informaţii, dintre care doar șase privitor la achiziţiile publice, potrivit constatărilor raportului de monitorizarea a achizițiilor publice de la Orhei, care a fost realizat în cadrul proiectului "Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici" , finanțat de Policy Association for an Open Society (PASOS), sub-grant oferit în cadrul proiectului "Partners in Empowerment" finanțat de Comisia Europeană.

Primul plan de achiziţii a fost publicat pe pagina web a Primăriei Orhei abia în acest an, pe data de 15 mai, după ce 80% din achiziţiile planificate pentru anul 2018 au fost deja realizate.

Cele mai mari trei contracte de achiziție publică atribuite de Primăria Orhei, sunt:

-1.997.721,00 lei pentru "Servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi în municipiul anul 2018" (Pe pagina web a AC, Primăria Orhei, nu exista vreun document sau vreo informaţie privind respectiva procedură de achiziţie. Or, publicul larg nu cunoaşte dacă aceste rapoarte, documente, în general, se elaborează şi dacă în ele, la concret, există date despre executarea contractului de către Borintex.)

-3.427.679,02 lei pentru "Lucrări de extindere a iluminatului public în mun. Orhei" (fără ca publicul să aibă acces la informaţii concrete şi relevante despre această tranzacţie, este imposibil de urmărit cum, unde şi dacă lucrările de cca 3,5 milioane lei sunt efectuate)

-6.880.860,00 lei pentru "Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii" (autoritatea contractantă in condiții neclare, a organizat o singură procedură de achiziție, în loc de două - planificate şi chiar anunţate)

Cele trei achiziții, în sumă totală de 12.303.230 lei, fac a 6-a parte din totalul cheltuielilor de 72.775.400 lei, planificate în bugetul local pentru 2018, aprobat la sfârşitul anului trecut.

"Autoritățile nu au consultat opinia locuitorilor municipiului Orhei – dacă anume aceste proiecte şi cheltuieli sunt prioritare ori există alte necesități, pe care populația le consideră mai stringente. Iar despre lucrările, serviciile, produsele pentru care se cheltuiesc bani publici cetățenii deseori află doar din comunicatele de presă pozitive ale Primăriei Orhei și reportajele, interviurile primarului, difuzate de un șir de instituții mass media", susține Tatiana Djamanov, autoarea raportului de monitorizare a achizițiilor publice.

În concluzie, autoarea susține că prin prisma constatărilor făcute în Raport, pare a fi rezonabil ca în timpul apropiat la Primăria municipiului Orhei să fie efectuate controale, inițiate de organe competente, cum ar fi Inspecția Financiară. Or, intervalele de 4-5 ani dintre auditele Curții de Conturi sunt prea mari, mai ales dacă încălcările și fraudele sunt depistate deja după ce autoritățile/persoanele responsabile și-au încheiat mandatul.