Domeniul securității aeronautice din Republica Moldova va fi armonizat la reglementările europene. Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, proiectul noii legi privind securitatea aeronautică, în prima lectură.

Proiectul de lege impune terminologia europeană în domeniul securității aeronautice și conține reglementări ce prevăd implementarea prevederilor din convențiile internaționale la care Republica Moldova a aderat.
 
De asemenea, noile prevederi asigură integrarea în cadrul normativ național a standardelor de bază comune europene pentru protecția aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită. În noua lege nu va mai fi expusă exhaustiv și imperativ lista echipamentelor de securitate, ceea ce va permite utilizarea echipamentelor performante pe măsura modernizării acestora.
 
Noua lege mai conține un capitol complex, care stipulează în detaliu activitățile de evaluare a eficienței măsurilor de securitate aeronautică.
 
Proiectul de lege va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea acestuia în ”Monitorul oficial”. Odată cu intrarea în vigoarea acestuia, urmează a fi abrogată Legea privind securitatea aeronautică din 05.04.2007.