Urmare a eforturilor depuse de procurori, de comun cu celelalte autorităţi naţionale, dar şi cu asistenţa partenerilor externi de dezvoltare, recent, la capitolul luptei cu traficul de fiinţe umane Republica Moldova a fost avansată în Raportul Departamentului de stat a SUA pentru anul 2018 de la treapta „Tier 2, watch list” la treapta „Tier 2”. 

Pe parcursul primului semestru al anului 2018, combaterea traficului de persoane s-a realizat prin utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale pentru identificarea şi pedepsirea celor implicaţi în comiterea unor astfel de crime.

Statisticile arată că, în prima jumătate a acestui an au fost înregistrate - 155 infracţiuni privind traficul de persoane, migraţie ilegală şi crime conexe, comparativ cu 136 de cazuri, atestate în perioada similară a amului trecut. Această creştere a numărului, potrivit procurorilor, se explică prin activizarea acţiunilor întreprinse de organele de drept în vederea contracarării acestor delicte.

În această perioadă procurorii au expediat în judecată 85 de cauze penale din această categorie, ceea ce constituie o majorare cu 37% faţă de perioada analogică a anului 2017.

Potrivit analizei, trei din patru cauze penale vizând traficul de persoane şi crimele conexe sunt transmise magistraţilor pentru a se decide asupra învinuirilor înaintate de procurori. 

De asemenea, în primele şase luni, procurorii au urmărit penal şi au deferit justiţiei 6 grupuri criminale organizate, specializate în trafic de persoane, ce constituie o creştere cu peste 40 la sută în raport cu anul trecut.

Tot în acest interval procurorii au susţinut acuzarea şi au reuşit să probeze vinovăţia a 33 persoane acuzate de comiterea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii, fiind pronunţate 24 sentinţe de condamnare, ce constituie o creştere a numărului de condamnări cu peste 100% faţă de perioada analogică a anului trecut. Studiul procurorilor mai relevă că persoanele condamnate pentru această categorie de infracţiuni s-au ales cu pedepse cuprinse între 4 şi 18 ani de detenţie.