Consiliul Superior al Magistraturii este obligat să-l includă în componenţa sa şi pe Procurorul General, chiar dacă acesta exercită doar interimatul funcţiei. Curtea Constituţională a emis ieri o decizie care, în termeni simplificaţi, ar suna cam aşa: Constituţia prevede că atribuţiile procurorului general sunt stabilite prin lege, iar noua Lege a Procuraturii prevede foarte clar că mandatul procurorului general interimar este egal în competenţe cu cel al procurorului general plenipontenţiar. Decizia CC a fost emisă urmare a unei interpelări făcute de interimarul PG, Eduard Harunjen.

Curtea Constituţională a decis că atât în legea nouă cu privire la Procuratură, cât și în cea veche, legiuitorul „a stabilit expres că interimarul preia de drept plenitudinea competențelor titularului. Prin urmare, prevederile constituționale nu necesită interpretare, fiind expres dezvoltate prin prevederile legale, care nu au fost contestate și beneficiază de prezumția constituționalității”.

În deciza sa, Curtea subliniază că Procuratura este o instituţie de rang constituțional, fiind reglementată de articolele 124-125 din Constituție.

„Curtea reţine rolul important al Procuraturii în sistemul autorităţilor statului şi în protecţia libertăţii persoanei. Procuratura este o instituție publică, care, în procedurile penale și în alte proceduri prevăzute de lege, contribuie la respectarea ordinii de drept, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, societății și statului. Curtea menționează că, potrivit articolului 124 alin. (3) din Constituție, organizarea, competenţa şi modul de desfăşurare a activităţii Procuraturii sunt stabilite prin lege”. Decizia integrală a Curții poate fi văzută aici.

Pentru precizie publicăm şi articolele pe care Harunjen le-a vrut interpretate:

Articolul 122
Componenţa
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori titulari aleşi pentru o durată de 4 ani.
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.

Articolul 124
Atribuţiile şi structura
(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în condiţiile legii.
(2) Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generală, procuraturile teritoriale şi procuraturile specializate.
(3) Organizarea, competenţa şi modul de desfăşurare a activităţii Procuraturii sînt stabilite prin lege.

Acum o săptămână, Eduard Harunjen a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care cerea interpretarea a două articole din Constituția Republicii Moldova, care țin de componența Consiliului Superior al Magistraturii și atribuțiile Procurorului General. În sesizarea sa, Harunjen scria că „deși, potrivit art. 122 alin. (2) din Constituție, din CSM fac parte de drept: Președintele Curții Supreme de Justiției, ministrul Justiției și Procurorul General, CSM nu recunoaște acest lucru”. Mai mult, el menționa că prevederi similare se regăsesc în art. 3 al Legii cu privire la CSM.

„CSM nu recunoaște dreptul procurorului general interimar de a face parte, de drept, din componența CSM. Consider că este o abordare eronată și afectează grav exercitarea efectivă a atribuțiilor de procuror general. Procurorul general interimar trebuie să fie membru al CSM și să poată numi procurorii inferiori. În caz contrar, ar putea fi blocată, pentru o perioadă, activitatea întregului sistem al procuraturii”, se spunea în motivația sesizării.

Tot atunci, Procurorul General interimar a solicitat Curții să examineze, în mod prioritar, sesizarea sa. „Urgentarea examinării sesizării este determinată de etapa finală în care se află mai multe proceduri de selecție și carieră a procurorilor, pendinte pe rolul organelor de autoadministrare a procurorilor”, a explicat Eduard Harunjen.

Amintim că marţi, Consiliul Superior al Procurorilor a examinat dosarele celor șase candidați la funcția de Procuror General. Printre pretendenți este și Eduard Harunjen. Interviul va avea loc pe data de 07 decembrie.