Proiectul de lege privind instituirea Schemei de investiţii în domeniul producţiilor de film şi altor opere audiovizuale a fost supus dezbaterilor publice. Potrivit autorului - Dumitru Țîra, scopul acestei inițiative este crearea cadrului normativ pentru atragerea investițiilor străine pentru producțiile de film și opere adiovizuale și susținerea producerii de filme și opere audiovizuale. Investițiile trebuie efectuate în mod obligatoriu pe teritoriul RM, iar producțiile vor putea fi realizate doar în parteneriat cu producătorii autohtoni naționali – persoane juridice, înregistrate oficial în RM.

Beneficiarii Schemei de investiții, fondatorii beneficiarului sau grupul de companii din care fac parte, trebuie să aibă experiență de minim 3 ani în domeniu:

Categoriile de producții / Buget minim al investiției

Film artistic de lung metraj – 60 min. 100 000 €
Film artistic de scurt metraj - 10 min. 30 000 €
Film de lung metraj animat – 60 min. 200 000 €
Film de scurt metraj animat – 5 min. 20 000 €
Serial de desene animate – 5 min, 12 ep. 100 000 €
Serial TV – 24 min, 5 episoade. (1 ep) 15 000 €
Film documentar – 45 min. 25 000 €
Serial documentar de scurt metraj - 2 min, 5 ep. 5 000 €
Spot publicitar – 30 sec. 15 000 €
Clip muzical – 3 min. 15 000 €
Emisiuni/Show-uri TV – 44 min, 12 ediții. 50 000 €
Reality show –44 min, 12 ediții. 50 000 € 

Valoarea suportului financiar pentru producțiile de film și alte opere audiovizuale constituie 25% din totalul cheltuielilor eligibile, efectuate pe teritoriul RM, la care se poate adăuga 5% cu condiția promovării tematice a zonei geografice, a localității sau a RM în cadrul producțiilor. Producțiile de film sau opere audiovizuale pot fi depline sau parțiale, adică părți din producții, precum și prestări de servicii specializate, care contribuie la realizarea producției. Autoritatea abilitată de administrarea Schemei de investiții Autoritatea care deține atribuții de atragere a investițiilor străine în domeniul producției de film și altor opere audiovizuale realizate pe teritoriul RM, este Agenția de Investiții. 

Impactul direct al proiectului presupune atragerea investițiilor; dezvoltarea domeniului audiovizual și de film național; creșterea volumului de producții, inclusiv autohtone; circuitul de bani în domeniu, creșterea numărului locurilor de muncă în domeniu și domeniile colaterale; creșterea contribuțiilor la bugetul de stat; stimularea colaborărilor internaționale, etc.

Impactul indirect se referă la promovarea culturii naționale; dezvoltarea socială a țării; economic - prin dezvoltarea industriilor colaterale, dezvoltarea domeniilor de prestări servicii (transport, hotelier, turism, construcții), etc.

Totodată, proiectul stipulează cum ar urma să funcţioneze sistemul de cash rebate, care ar însemna posibilitatea de rambursare a 25% din cheltuielile calificate şi 5% adiţional în cazul în care este promovată imaginea ţării sau a unei regiuni din Republica Moldova.

Deputatul Dumitru Diacov a fost de părerea că pentru lectura a doua ar trebui incluse prevederi separate pentru a redirecționa investiții spre „Moldova Film”. În replică autorul, a spus că fiecare casă de producție ar trebui să fie responsabilă de propriul succes, inclusiv compania „Moldova Film” căreia i se oferă drepturi egale cât și altor actori de pe piață.

La rândul său, parlamentarul Lilian Carp a fost de opinia că plafoanele sus-indicate ar fi prea mari pentru R.Moldova, la care deputatul PD, Corneliu Mihalache a răspuns: „Plafoanele sunt pentru străini, pentru investitori. Dacă le punem plafoane prea mici nu ne vor lua în seamă. Vor considera că sunt taxe neserioase. Or plafoanele incluse în prezentuș proiect sunt cele mai mici din regiune”.

Un reprezentant de la „Moldova Film”, a fost de păerea că este nevoie de schimbat denumirea proiectului, or noțiunea „schemă” lasă senzația unei activități ilegale. „De fapt, asta ține de educație” - a răspuns Dumitru Țira precizând că în legislația internațională se folosește foarte des cuvântul „schemă”. 

Concluzia autorului este că, această industrie nu poate exista fără o susținere reală din partea tuturor factorilor implicați. Din creșterea producției de film și audiovizuale, precum şi din creșterea acestei piețe au de câștigat un număr mult mai mare de beneficiari, decât în alte domenii din economia reală. Instituirea Schemei de investiții este în interesul statului, al sectorului privat, este interesul și beneficiul întregii țări. Impactul economic este foarte mare, iar potențialul de creștere este continuu. Experiența altor state: 1 $ investit în sector, generează venit de 4 $ în economia națională. Prezența investitorilor străini, contribuie la preluarea experienței și know-how-lui, la creșterea calității producțiilor locale, la creșterea veniturilor la bugetul de stat, influențează pozitiv la creșterea nivelului de profesionalism a resurselor umane din domeniu.