Cuplurile care sunt încadrate în asigurările medicale din Republica Moldova vor putea beneficia de o fertilizare in vitro. Un proiect în acest sens a fost discutat și aprobat astăzi, în mod unanim, de Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie.

Astfel, instituțiile medicale specializate vor oferi servicii de reproducere umană, asistată doar în baza indicațiilor medicale. Costul estimativ al unei proceduri este de circa 60 mii lei, inclusiv medicamentele necesare.

Conform datelor Centrului "Sănătatea Reproducerii și Genetica Medicală", în Republica Moldova, 20% de cupluri (circa 140 000 cupluri), din numărul total, suferă de o formă sau alta de infertilitate; totodată, pentru circa 3 000 de cupluri problema poate fi soluționată doar prin metoda reproducerii umane asistate. 

Potrivit datelor Biroul Naţional de Statistică, în Republica Moldova, pe parcursul ultimilor ani, se înregistrează o tendinţă de reducere continuă a ratei fertilităţii totale a populaţiei, cu mult sub nivelul necesar de înlocuire a generaţiilor, și constituie 1,2-1,3 copii la un cuplu. Fenomenul de infertilitate al cuplurilor se produce pe fundalul unui spor natural negativ al populaţiei.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Comisiei au aprobat reglementări noi la Codul Muncii. Potrivit prevederilor, femeile gravide vor avea dreptul la timp liber, plătit din cadrul orelor de muncă, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale în perioada de la stabilirea sarcinii până la începutul concediului de maternitate. 

Angajatorii vor fi obligaţi să le acorde salariatelor gravide maximum 16 ore pe lună, cu condiţia ca această investigaţie să fie efectuată în timpul programului de muncă, la recomandarea în scris a medicului de familie. Potrivit autoarei proiectului, cazurile când gravidele din Republica Moldova nu efectuează examenul prenatal sunt destul de frecvente, fie din motiv că nu li se permite din contul orelor de muncă, fie din cauza situaţiei economice precare a familiilor din țară.

Proiectele urmează a fi discutate și aprobate de Parlament.