Proba la limba română susținută de absolvenții de liceu la examenul de Bacalaureat ar fi conținut o greșeală științifică. Cel puțin asta susține Constantin Șchiopu, conferențiar universitar și doctor habilitat în limba română.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Constantin Șchiopu adresează o scrisoare deschisă ministrului Monica Babiuc, căreia îi aduce la cunoștință că sesiunea din 2018 a probei la limba română a fost marcată de ceea ce el numește a fi o „eroare științifică”.

În sesiunea aceasta, din 2018, testul la Limba și literatura română conține o greșeală științifică. Conform unui item, elevilor li se cere să comenteze semnificația simbolului „cuvinte” ( care, de fapt, nu este un simbol, ci o sinecdocă) din secvența „...oamenii nu deschid cărţi subţiri/ iar dacă o fac/observă imediat/ că înăuntru sunt/ puţine cuvinte pe rând/ puţine cuvinte pe pagină. Aceeași situație a fost atestată și în testul de evaluare din cadrul pretestării, elevilor solicitându-li-se să comenteze simbolul „fete” din versurile „El se îndrăgostește de una și de mai multe fete deodată”., scrie Constantin Șchiopu.

Ca urmare a acestei erori, autorul scrisorii deschise solicită examinarea cazului, precizând că elucidarea problemei apărut ar duce la evitarea consecințelor asupra elevilor.

„În temeiul celor enunțate, rog să fie examinat cazul, prin convocarea unei comisii formate din specialiști din domeniul teoriei literaturii, care să elucideze problema în vederea evitării consecințelor ce pot avea un impact negativ asupra rezultatelor elevilor.”, punctează Constantin Șchiopu.

Contactați de Deschide.MD, reprezentanții Ministerului Educații, Culturii și Cercetării ne-au precizat că în după-amiaza acestei zile vor veni cu un punct de vedere asupra acestor afirmații ale lui Constantin Șchiopu.