Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi, 27 mai, Rusaliile, Pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea, unul dintre marile praznice împărăteşti ale Mântuitorului, în care a fost alcătuită prima comunitate creştină, nucleul Bisericii de mai târziu. 

Duminica Cincizecimii, numită în popor şi Duminica Mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc Faptele Apostolilor şi cu care se încheie descoperirea faţă de lume şi de creaţia lui Dumnezeu.

Un semn distinctiv al Duminicii Mari este împodobirea cu rămurele verzi a stâlpilor de la porți, ușilor și ferestrelor casei și nu în ultimul rând a icoanelor.

De asemenea, se mai păstrează tradiția ca în această zi copiii să fie trimiși să adune flori de corovatic, cimbrișor, care sânt aşternute în toată casa. Unele crenguțe sunt duse la biserică și sfințite, după care se păstrează cu mare grijă la icoane. Pe urmă, ramurile uscate sunt aruncate în curte mai ales când plouă cu grindină.

Obiceiul împodobirii locuințelor cu frunzari simbolizează atât fertilitatea plantelor, cât și protecția gospodăriei de Rusalii. În mitologia populară, Rusaliile sunt niște ființe supranaturale, care le iau mințile oamenilor.