Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul bugetar 2017 oferă o imagine fidelă, corectă și deplină, arată Auditul financiar al Curții de Conturi, prezentat în ședința din 25 mai. Față de câteva aspecte auditorii au exprimat totuși o opinie cu rezerve, transmite IPN.

Probele de audit au fost colectate la Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) prin analiza și contrapunerea datelor din sistemul informațional, inclusiv din evidența contabilă a CNAM, cu informațiile primite de la terțe părți. De asemenea, au fost acumulate probe de audit la unele instituții medico-sanitare publice.

Constatările relevă limitarea auditorului în expunerea și evaluarea volumelor de servicii prestate populației contractate, rezultată din lipsa corelării datelor aferente contractării și achitării de către Companie a asistenței medicale primare, urgente prespitalicești și de ambulatoriu, precum și raportării de către instituțiile medico-sanitare (2844,4 milioane lei).

O altă constatare de principiu se referă la funcționarea necorespunzătoare a sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate”, admiterea introducerii datelor eronate, precum și modalitatea neadecvată de stocare a documentelor primare, cumul de factori care nu asigură pe deplin posibilitatea de evaluare a justificării cheltuielilor la acest capitol (în sumă 1,1 mln lei).

Auditul Curții de Conturi a constatat și aplicarea tarifelor fără o justificare corespunzătoare la achitarea serviciilor prestate în cadrul asistenței medicale spitalicești (2522,2 mln lei); lipsa ajustării și aprobării cadrului regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare a veniturilor FAOAM, potrivit normelor specifice.

În raportul de audit se mai menționează păstrarea în continuare a tendinței de executare a fondului măsurilor de profilaxie și de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale sub nivelul planificării inițiale, ceea ce poate determina neasigurarea atingerii scopurilor acestora. De exemplu, în 2016, fondul măsurilor de profilaxie a fost planificat inițial în sumă de 66 mln lei, precizat în sumă 17 mln lei, iar executat în sumă de 2,65 mln lei. În 2017, fondul măsurilor de profilaxie a fost preconizat în sumă de 25 mln lei, apoi precizat în sumă de 6 mln lei și executat în sumă de 6 mln lei.

Curtea de Conturi a reiterat necesitatea elaborării și aprobării politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în temeiul statutului de autonomie financiară conferit și activității specifice a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Dumitru Parfentiev, director general CNAM, a acceptat constatările auditului și a informat că se lucrează la perfecționarea sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate” și a altor baze de date pentru a asigura interacționarea cu cele ale Guvernului. Până la următorul audit financiar, CNAM va înlătura carențele determinate de funcționarea SIA, dar și alte deficiențe evidențiate de e către echipa de audit a Curții de Conturi.

Raportul auditului financiar al Curții de Conturi va fi publicat în „Monitorul Oficial”.