Marți, 22 mai 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea textului „practicate pentru aceleași moduri de transport” de la pct. 8 alineatul al treilea din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

În problema ridicată prin prezenta excepție de neconstituționalitate, declaranților le pot fi impuse, prin decizia de regularizare, obligații vamale suplimentare, precum și penalități pentru declararea cheltuielilor de transport mai mici comparativ cu alte tranzacții similare, efectuate de alți agenți economici, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale.

Având în vedere caracterul penal în sensul european autonom al sancțiunilor din cazurile care fac parte din categoria prevăzută de normele contestate și efectele acestora pentru persoane, Curtea a subliniat că se impune a fortiori respectarea condiției previzibilității legii. 

Curtea a notat că formula „pentru aceleași modalități de transport” poate presupune fie o comparație cu prețul mediu cerut de transportatorii profesioniști pe piața transporturilor, fie o comparație cu costul efectiv al unui asemenea transport, cu același mijloc de transport. 

Curtea a notat inclusiv faptul că declaranții care sunt și proprietari de nave maritime pot suporta mai puține cheltuieli la transportarea mărfurilor care le aparțin, în comparație cu prețul impus de transportatorii profesioniști, costul transportului fiind mai mic. El poate fi mai mic și decât costul suportat de alți întreprinzători, care dețin mijloace de transport de același tip.

Curtea a reținut că dispozițiile contestate permit interpretări diferite. Din acest motiv, persoanele în discuție nu pot deduce, în mod rezonabil, care este baza de calcul a cheltuielilor de transport a mărfii și, prin urmare, acțiunile care ar putea angaja răspunderea lor. 

Prin urmare, Curtea a constatat că textul contestat este formulat de o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților care le aplică o marjă largă de discreție.

Prin urmare, acesta nu îndeplinește standardul calității legii.