Către anul 2020, numărul studenţilor în Republica Moldova se va reduce până la 55 20 mii (în anul de studii 2017-2018 sunt circa 75 mii – „I.”). Această prognoză a Băncii Mondiale (BM) a fost prezentată joi, în cadrul unei conferinţe de presă la Chişinău, potrivit agenției INFOTAG.

Ofițerul pe operațiuni în educație al BM în Republica Moldova, Lucia Casap, a spus că numărul universităţilor în Moldova s-a micşorat din anul 2005 de la 35 la 30, în timp ce numărul studenţilor – cu peste 40%.

„În această situație, către anul 2020, fiecărei universităţi îi va reveni doar 1,7 mii studenți și este îndoielnic faptul că instituțiile de învățământ superior îşi vor asigura toate facultăţile cu cadrele didactice de calitate”, a spus ea.

Expertul a menţionat că aproximativ 50% dintre companiile din Republica Moldova se confruntă cu dificultăți în angajarea personalului care ar deţine competențele necesare, 43% dintre angajații cu studii superioare vorbesc despre diferența dintre abilităţile avute şi cerințele pieței forței de muncă, 28% dintre ei nu sunt suficient de pregătiţi pentru funcţia ocupată, iar 9% nu lucrează după specialitate.

Potrivit ei, în rândul tinerilor diferențele se simt și mai mult: fiecare a doua persoană de până la 30 de ani cu studii superioare recunoaște discrepanța dintre cunoștințele obținute și piața forței de muncă.

Casap a remarcat că, pentru a remedia situația, este necesar ca autorităţile să se concentreze pe elaborarea unei liste concrete de competențe necesare pentru un anumit loc de muncă, pentru a le include în standardele de ocupare a forței de muncă, care reprezintă un ghid pentru universități atunci când pregătesc specialiști.

„De asemenea, trebuie asigurată autonomia instituțiilor de învățământ și creat un sistem de finanțare bazat pe rezultatele obținute de acestea”, a spus ea.