Centrul pentru Jurnalism Independent a dat publicității un nou raport de monitorizare a mass-mediei în campania electorală pentru alegerile locale din 20 mai 2018.

Scopul raportului a fost acela de a monitorizara și informara publicul cu privire la comportamentul mass-mediei în campania electorală și accesul concurenților electorali la mass-media.

Monitorizarea își propune să analizeze tendințele reportericești care pot afecta performanța instituțiilor mass-media și compromite abilitatea acestora de a oferi publicului informații veridice, echidistante și pluraliste.

Potrivit concluziilor din document, 8 din 10 televiziuni monitorizate au reflectat rezultatele primului sondaj de opinie cu tematică electorală, dar niciuna nu a indicat informația exhaustiv, așa cum este solicitat de normele legale.

Cele mai multe informații despre sondaj le-a prezentat NTV Moldova. 27 la număr.

O parte din televiziuni au prezentat rezultatele sondajului de opinie cu tematică electorală ca fapt împlinit, nu ca intenții de vot ale respondenților – lăsând loc, astfel, pericolului de a manipula electoratul.

O parte din televiziuni au selectat și au prezentat informația cu referire la rezultatele sondajului într-o manieră care avantajează sau dezavantajează anumiți concurenți electorali.

Sondajele de opinie cu tematică electorală rămân în continuare un subiect cu mare încărcătură manipulatoare în cazul în care sunt reflectate de televiziuni cu rea-credință.

Ca recomandări, realizatorii documentului precizează că sondajele de opinie cu tematică electorală să nu fie ignorate de televiziuni, însă rezultatele acestora să fie prezentate cu bună-credință și fără a exagera importanța lor. 

Urmând bunele practici internaționale, subiectele vizând sondaje de opinie, și mai ales cele cu tematică electorală, să nu fie scoase în evidență în niciun fel, inclusiv prin plasarea lor pe prima poziție în știri.

Televiziunile monitorizate să-și respecte propriile angajamente, de altfel conforme legislației în vigoare, în reflectarea sondajelor de opinie cu tematică electorală.

CCA, în monitorizările pe care le realizează, să ia în calcul și modul în care televiziunile se conformează normelor juridice atunci când reflectă rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală.

Documentul în întregime îl puteți citi în continuare.

SURSA: Media-azi.md