Ilegalitățile de la combinatul școlar „Adolescența" din sectorul Ciocana al capitalei, despre care Deschide.MD a scris acum 10 luni, sunt reconfirmate de un litigiu care a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Mai exact, administrația cantinei ar fi beneficiat ilegal de o încăpere de 319,2 metri pătrați din incinta Liceului Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2.

În luna iunie 2017, Deschide.MD a scris despre mai multe ilegalități care au loc la Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică Cantina „Adolescenţa”. Atunci am publicat mai multe documente care demonstrau că frauda fiscală, corupția, șantajul și răfuiala angajaților, erau unele din încălcările grave în administrarea întreprinderii, iar din această cauză mâncarea care ajunge pe masa elevilor nu corespundea normelor prevăzute în legislația națională cu privire la alimentația copiilor.

Mai multe detalii puteți vedea aici: DOC // Cum se fură din mâncarea elevilor la combinatul alimentar Ciocana

La diferență de aproximativ 10 luni, aceeași întreprindere ajunge în vizorul magistraților de la CSJ. Totul a început pe 22 decembrie 2016, când Consiliul Municipal Chişinău (CMC) a adoptat Decizia nr. 6/29-7 prin care s-au transmis în locaţiune, fără drept de privatizare, pe un termen de 3 ani, încăperile cu suprafaţa totală de 319,2 m2 din str. Alecu Russo, 57, lit. A (etajul), din incinta Liceului Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2, în vederea amplasării unui oficiu şi a unui depozit. 

După ce a fost efectuat controlul sub aspectul legalităţii actului administrativ vizat, Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a constatat că decizia CMC contravine prevederilor legislaţiei și a cerut să anuleze decizia respectivă. Motivul este că, în condiţiile în care legislaţia în vigoare nu permite prelungirea tacită a relaţiilor contractuale de comodat, la expirarea acestora, darea în locaţiune a spaţiului vizat urma să se realizeze prin licitație publică, lucru care nu s-a întâmplat. Licitația în sine este condiţionată de asigurarea liberului acces şi a drepturilor egale pentru toţi participanţii, precum şi prioritatea preţului maxim propus.

În cele din urmă, prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 04 septembrie 2017, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat împotriva Consiliului Municipal Chişinău, intervenient accesoriu Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică Cantina „Adolescenţa” privind anularea deciziei.

Și judecătorii de la Curtea de Apel au reținut că darea în locațiune a spațiului vizat a fost făcută tacit, fără concurs public și încălcând legislația. „Instanţa de apel a reţinut că, CMC nu a prezentat dovezi care să ateste faptul că în privinţa încăperilor cu suprafaţa de 319,2 m 2 din str. Alecu Russo, 57 lit. A (etajul 1) din incinta Liceului Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2, ar fi fost respectată procedura de organizare a unei licitaţii...”, este menționat în decizia CSJ. 

Litigiul a ajuns până la CSJ care într-un final a considerat inadmisibil recursul declarat de Consiliul municipal Chişinău. Încheierea fiind una irevocabilă.