15 declaraţii de import au fost depuse în primele 24 de ore, cu începere din 18 aprilie, când a intrat în vigoare controlul comun al operaţiunilor de import, reimport şi tranzit prin Punctul comun de trecere a frontierei Cuciurga - Pervomaisk.

Potrivit acordurilor, etapa inițială a controlului comun (demarată la 17 iulie 201) presupunea efectuarea controlului și vămuirii mărfurilor doar în cazul operaţiunilor de export și reexport. Ieri au fost perfectate patru declarații vamale de export.

Odată cu trecerea la următoarea etapă, agenții economici din regiunea transnistreană, înregistrați conform prevederilor legale, vor beneficia de facilitățile prevăzute de controlul comun atât la exportul, cât și la importul de mărfuri.

În ceea ce-i privește pe agenții economici neînregistrați, Serviciul Vamal stabilește o procedură simplificată de perfectare, pe o perioadă de trei luni, până la data de 18 iulie 2018. Agenții economici neînregistrați sunt îndemnaţi să efectueze procedurile de înregistrare necesare până la expirarea acestui termen, pentru a putea beneficia de toate facilitățile prevăzute.

Controlul comun la PTFS "Cuciurgan-Pervomaisc" are menirea de a contribui la facilitarea traficului de mărfuri și unități de transport. Aplicarea unui singur filtru de control la traversarea frontierei va favoriza stimularea operaţiunilor de export-import în regiune prin reducerea considerabilă a timpului de control în vamă, a distanţelor de parcurs și respectiv, a cheltuielilor de transport.

Controlul în comun în punctul de trecere a frontierei "Cuciurgan-Pervomaisc" este efectuat în baza Acordului interguvernamental între Republica Moldova și Ucraina din 11 martie 1997 şi a Protocolului dintre serviciile vamale şi grănicereşti ale celor două state, semnat la 4 noiembrie 2015.

Actualmente, controlul comun este aplicat în șase puncte de trecere, toate fiind la frontieră cu Ucraina. Este vorba despre "Criva-Mamalîga", "Larga-Kelmențî", "Briceni-Rossoșanî","Giurgiulești-Reni", "Cuciurgan-Pervomaisc" și "Palanca-Maiaki-Udobnoe".

Odată cu intrarea în vigoare a noului Acord interguvernamental între Republica Moldova și Ucraina, semnat la 6 octombrie 2017, controlul comun va putea fi extins la toate punctele de trecere de la frontiera comună.