Ministerul Apărării se judecă în istanță cu un fost student al Academiei Militare "Alexandru cel Bun", de la care cere să achite o parte din studiile făcute în cadrul instituției. Dat fiind faptul că persoana cu pricina s-a angajat ulterior în cadrul Serviciului de Informații și Securitate, instituția a fost atrasă în litigiu în calitate de intervenient accesoriu.

Totul a început la 22 iunie 2016, când Ministerul Apărării al R. Moldova a depus cerere de chemare în judecată a unui fost absolvent al Academiei militare, cerând de la acesta recuperarea cheltuielilor pentru instruire în sumă de 58903,34 lei şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Bărbatul a absolvit instituția militară în 2010, după patru ani de studii, timp în care Ministerul Apărării a asigurat toate cheltuielile de studii. La admitere, pârâtul a încheiat, la 29.07.2006, cu comandantul Academiei Militare, contractul de îndeplinire a serviciului militar pentru perioada 29.07.2006 - 29.07.2015. În baza acestui contract, el se obliga să îndeplinească serviciul militar pe parcursul perioadei indicate. Cu toate acestea, prin ordinul Ministrului Apărării din 05.07.2013, fostul student a fost trecut în rezervă conform pct. 140 lit. m) al Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin HG nr.941 din 7.08.2006. Iar, ulterior, prin ordinul comandantului batalionului 22 de menţinere a păcii nr.162 din 22.08.2013, persoana dată a fost exclusă din lista nominală a unităţii şi de la toate felurile de asigurare şi îndreptat pentru a fi luat în evidenţa militară în Centrul Militar municipal Chişinău.

Prin încheierea Judecătoriei Bălţi din 18 octombrie 2016, s-a atras în calitate de intervenient accesoriu din partea pârâtului Serviciul informaţii şi Securitatea al RM.

Câteva luni mai târziu, prin hotărârea Judecătoriei Bălţi din 14 decembrie 2016, cererea de chemare în judecată a fost respinsă.

La 15.02.2018, Ministerul Apărării al RM a declarat recurs împotriva deciziei Curţii de Apel Bălţi din 10 octombrie 2017, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei instanţei de apel şi a hotărârii primei instanţe, cu pronunţarea unei hotărâri noi de admitere a acţiunii. La distanță de câteva zile, atât SIS, cât și fostul student al Academiei Militare, au depus referinţă la cererea de recurs, prin care au solicitat declararea recursului ca inadmisibil.

În cele din urmă, acum câteva zile, judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, au declarat recursul declarat de către Ministerul Apărării ca fiind inadmisibil.