Cetăţenii Republicii Moldova sunt invitaţi să se încadreze în serviciul militar prin contract, potrivit unui comunicat difuzat recent de Ministerul Apărării. Sunt eligibili factorii care întrunesc un şir de exigenţe de ordin medical, psihologic, profeisional, corespunzători unui anume nivel de pregătire fizică şi care au, totodată, studii medii de cultură generală (gimnaziale, liceale, medii de specialitate sau superioare).

Vedeți mai jos care sunt criteriile și etapele de înrolare în Armata Națională prin contract.

Pentru a fi încadrat trebuie:

— să dețină cel puțin studii gimnaziale;

— să fie apt din punct de vedere medical;

— să nu aibă antecedente penale;

— să aibă vârsta cuprinsă între 18-40 ani.

Selectarea candidaţilor pentru încadrarea în serviciul militar prin contract se efectuează de către:

— centrul militar în care aceştia sunt luaţi în evidenţă militară;

— unitatea militară.

Etapele de încadrare a cetăţenilor:

Candidatul depune o cerere pe numele comandantului centrului militar, unde se află în evidenţă militară, sau pe numele comandantului unităţii militare în care doreşte să se încadreze, cu următoarele acte necesare selectării:

— cerere;

— copia buletinului de identitate;

— curriculum vitae (autobiografie);

— copia carnetului de muncă (dacă deţine);

— copia adeverinţei de recrutare, (livretului militar, adeverinţei de absolvire a catedrei militare (dacă deţine));

— certificat medical de la medicul de familie.

Ulterior, în cazul corespunderii cerinţelor de încadrare în serviciul militar prin contract, candidatul prezintă pachetul actelor necesare pentru angajare, după cum urmează:

— cazier judiciar, eliberat de Direcţia informaţii MAI;

— copia diplomei de studii;

— confirmarea studiilor;

— referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţământ absolvită sau locul de trai;

— comisia medio-militară.

Totodată, se efectuează examinarea candidatului conform cerinţelor de selectare moral-psihologice pentru specialitatea de evidenţă militară concretă, e trimis la comisia medico-militară pentru efectuarea examinării medicale privind aptitudinea către îndeplinirea serviciului militar prin contract, precum şi pregătirea şi înaintarea setului de documente pentru perfectarea dreptului de acces la secret de stat.

Aprecierea corespunderii candidatului, aflat în rezerva neinstruită a Forţelor Armate, la funcţia pentru care este preconizat se efectuează în cadrul cantonamentelor de 55 de zile, desfăşurate în unitatea respectivă.

În cazul aprobării demersului privind încadrarea candidatului în serviciul militar prin contract, precum şi după adoptarea deciziei comisiei medico-militare centrale privind aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar prin contract, se emite ordinul comandantului (şefului) unităţii militare (instituţiei), care are dreptul la încadrarea în serviciul militar prin contract a categoriei respective de militari, ulterior militarul încadrat în serviciul militar prin contract se prezintă în unitatea militară (instituţie), unde se emite ordinul comandantului (şefului) unităţii militare (instituţiei) cu privire la includerea acestuia în listele unităţii (instituţiei) militare, precum şi se încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar prin contract.

Condiţii de încadrare în serviciul prin contract: a militarilor în termen — după şase luni de serviciu militar şi a militarilor în termen redus — după îndeplinirea serviciului, fără eliberarea din serviciul militar:

— militarul care îndeplineşte serviciul militar în termen sau în termen redus şi doreşte să se încadreze în serviciul militar prin contract depune în mod ierarhic un raport pe numele comandantului (şefului) unităţii militare;

— se efectuează examinarea corespunderii candidatului cerinţelor de selectare moral-psihologice pentru specialitatea de evidenţă militară concretă;

— candidatul primeşte îndreptare la comisia medico-militară pentru efectuarea examinării medicale privind aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar prin contract.

Detalii la tel. 022 252-463, 022 252 033, sau email: [email protected]