Asociația „Promo-LEX” informează printr-un comunicat de presă că își reiterează regretul privind activitatea netransparentă a Misiunii OSCE din Moldova, care în ultimii 7 ani practic limitează comunicarea și exclude colaborarea cu organizațiile specializate din țară și ignoră în mod inexplicabil constatările, concluziile și recomandările experților societății civile din dreapta Nistrului.

Totodată „Promo-LEX” subliniază că aceste constatări, concluzii și recomandări sunt bazate exclusiv pe standarde internaționale în domeniul drepturilor omului promovate de OSCE, dar și pe hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești naționale și internaționale executorii, inclusiv pentru statele membre ale CoE și OSCE.

În acest sens, ținând cont de angajamentele asumate de către Președinția în exercițiu a OSCE pentru anul 2018, cu ocazia vizitei de lucru a Reprezentantului Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană Dlui Franco Frattini, Asociaţia ”Promo-LEX” solicită:

  • Să insiste pe organizarea unei misiuni urgente de monitorizare a situației apărătorilor drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova;
  • Să abordeze problema accesului reprezentanților Asociației ”Promo-LEX”, precum și a altor ONG-uri pentru drepturile omului în regiunea transnistreană cu scopul de a-și desfășura activitățile statutare;
  • Să pledeze pentru o misiune urgentă de monitorizare a tuturor locurilor de detenție din regiunea transnistreană de către Comitetul de Prevenire a Torturii;
  • Să ceară Misiunii OSCE din Moldova să manifeste transparență și abordare incluzivă și nu exclusivă în activitatea sa, în special să aibă o deschidere largă și consultări cu diverse grupuri și organizații ale societății civile cu viziuni diferite, inclusiv, dar poate în special, a celor care au opinii critice asupra activității Misiunii OSCE din Moldova.

Amintim că din aprilie 2015, accesul în regiunea transnistreană pentru membrii Asociației ”Promo-LEX” este interzis, astfel că monitorizarea situației în acest spațiu este efectuată de la distanță și nu permite o radiografiere completă a tuturor problemelor sau fenomenelor de încălcare a drepturilor omului.