Elevii din învățământul primar ar putea scăpa de temele pentru acasă. Actualmente, potrivit Planului-cadru aprobat prin ordin, durata pregătirii temelor nu trebuie să depășească o oră pentru clasa I-a, 1,5 ore pentru clasa a II-a și două ore pentru clasele III-IV-a. În același timp, conform recomandărilor metodice pentru învățământul primar, elevii din clasa I-a nu au teme scrise pentru acasă în primul semestru al anului școlar.

Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării menționează că, în contextul reconceptualizării curriculei, va fi elaborată o nouă metodologie a managementului temelor pentru acasă şi nu doar la treapta primară, dar și la celelalte trepte de școlaritate. Ulterior, aceasta va fi aprobată prin ordinul ministrului educației și pusă în aplicare începând cu clasa I.

În acest sens, va fi instituit un grup de lucru care va elabora atât metodologia menționată, cât și recomandările metodice în vederea implementării acestui document.