La finalul săptămânii trecute, președintele raionului Cahul, Ion Groza, împreună cu primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, și cu primarii localităților Roșu, Pelinei, Găvănoasa, Lebedenco, respectiv, Nicolae Savilenco, Nina Munteanu, Vadim Ivanov, Alexandr Bondari, au semnat un Memorandum de Înțelegere privind implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare în raionul Cahul cu partenerii și finanțatorii proiectului în acest sens.

Potrivit portalului gazetadesud.md, Uniunea Europeană va oferi 2,8 milioane de euro, iar Guvernele României și Confederației Elvețiene vor contribui cu 2,4 milioane de euro pentru implementarea proiectului în perioada decembrie 2017 – decembrie 2020.

Ca rezultat al realizării acestui proiect, locuitorii din cele cinci localități vor avea acces la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă și de canalizare prin construcția a 41 km de apeduct magistral (inclusiv extensia către raionul Vulcănești), 66 km de rețea internă de distribuție de apă potabilă și 18 km de rețea de canalizare.

Prin intermediul acestui memorandum, părțile semnatare și-au stabilit rolul și responsabilitățile, precum și modul de realizare a sarcinilor.

Astfel, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va facilita dialogul și comunicarea între reprezentanții autorităților publice centrale și semnatarii memorandumului în vederea identificării soluțiilor optime și modernizarea serviciilor publice locale în raionul Cahul.

Agenția de Dezvoltare Sud va iniția procedura de creare a Comitetului Director Local (CDL), care va asigura monitorizarea implementării proiectului.

De asemenea, Agenția  va coordona și facilita activitățile comune și evenimentele la nivel regional. Tot ADR Sud va asigura monitorizarea post-implementare în baza unui plan de asigurare a durabilității proiectului elaborate de către APL și prezentat cu cel puțin șase luni înaintea expirării termenului proiectului.

Consiliul Raional Cahul va identifica oportunitățile de regionalizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare prin promovarea cooperării intercomunitare. De asemenea, va contribui financiar la contractarea managerului de proiect selectat de către CDL, care va coordona activitățile de implementare a proiectului.

Primăriile semnatare vor organiza activități de planificare strategică pentru dezvoltarea serviciilor publice și va aproba documentele necesare.

Suportul tehnic, administrativ și logistic pentru întregul proces de implementare a proiectelor va fi oferit de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Peste 45 de mii de locuitori ai raionului Cahul vor beneficia de servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și de canalizare în urma realizării acestui proiect.