Consiliul Superior al Magistraturii atenționează instanțele judecătorești să respecte prevederile Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe paginile web ale instanțelor. Regulamentul vizat prevede că în hotărârile judecătorești publicate nu trebuie să fie ascunse: numele părților la proces, informațiile despre instanță, denumirea persoanelor juridice.

Într-un comunicat al CSM se spune că instanțelor de judecată le-a fost expediat un demers. Potrivit acestuia, CSM a fost sesizat de mai multe ori despre nerespectarea instanțelor judecătorești a prevederilor regulamentului. Astfel, în demers se explică că „nu urmează a fi anonimizate/ascunse în nici un caz informațiile despre instanță sau completul de judecată, grefier, procuror, agentul constatator, mediator, executorul judecătoresc, notar și avocat. Nu va fi ascunsă în nici un caz denumirea persoanelor juridice".

Menționându-se că „scopul portalului național al instanțelor de judecată și cel al paginii web a Curții Supreme de Justiție îl constituie susținerea unui mediu informațional virtual și accesibil pentru asigurarea comunicării între cetățeni și instanțele de judecată, publicarea hotărârilor judecătorești fiind efectuată întru realizarea principiului echității proceselor judiciare și urmărește asigurarea accesului liber la informații al cetățenilor și a transparenței activității instanțelor de judecată".

Totodată, CSM explică că urmează a fi depersonalizate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele minorilor, patronimicul, locul și data nașterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal,datele despre starea lor de sănătate, rechizitele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, și socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea privind datele cu caracter personal.

În documentul transmis instanțelor judecătorești se arată că CSM „este deseori sesizat despre nerespectarea instanțelor judecătorești a prevederilor regulamentului". CSM subliniază că în hotărârile judecătorești publicate pe portalul național a instanțelor judecătorești sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, nu trebuie să fie ascunse: numele părților la proces, informațiile despre instanță, denumirea persoanelor juridice.

Regulamentul dat a intrat în vigoare în noiembrie 2017.