De săptămâna viitoare, în municipiul Chișinău începe curățenia generală de primăvară, iar acțiunile de salubrizare din cadrul campaniei se vor desfășura până la începutul lunii aprilie. În această perioadă, subdiviziunile municipale urmează să efectueze lucrări de salubrizare în spațiile pe care le au în gestiune. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul interimar, Silvia Radu.

Direcția municipală locativ-comunală și amenajare urmează să efectueze lucrări de curățenie generală manuală şi mecanizată a teritoriului de uz comun – trotuare, stații de așteptare a transportului public, platforme de colectare a deșeurilor menajere. Direcția este responsabilă şi de curățarea pilonilor, pereților şi altor elemente de anunțuri neautorizate în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu întreprinderile municipale.

În responsabilitățile Direcției locativ-comunale intră şi monitorizarea efectuării lucrărilor de salubrizare a curților de bloc, inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor de colectarea a deșeurilor menajere, a spațiilor verzi, a terenurilor de sport, administrate de către gestionarii fondului locativ, iar în caz de necesitate, să aplice amenzi.

DGLCA este responsabilă şi de organizarea acțiunilor de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice, electronice şi a bateriilor, acumulatoarelor uzate de la populație, organizații şi agenţi economici.

Din cadrul Direcției urmează să fie desemnate persoane în calitatea de agenţi constatatori, care în comun cu persoanele desemnate de preturile de sector, vor efectua acțiuni de verificare a stării sanitare şi vor întocmi, după caz, procese verbale pentru neasigurarea curățeniei de către asociațiile de locatari, agenţi economici, organizații, proprietarii caselor particulare etc.

Campania de salubrizare de primăvară se desfășoară în perioada 26 februarie-6 aprilie.