Primăria municipiului Chişinău depune eforturi pentru a motiva tinerii specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic, să muncească în instituțiile de educație timpurie din capitală. Subiectul asigurării cu cadre didactice în grădinițe și soluțiile propuse de autoritățile administrației publice locale a municipiului Chișinău pe acest segment a fost discutat luni, în cadrul ședinței operative de la Primărie.

Primarul general interimar Silvia Radu a informat că autoritățile au identificat niște imobile în Chișinău, foste cămine care, după reparație, ar putea fi repartizate ca loc de trai tinerelor familii de cadre didactice.

În prezent, serviciile municipale de profil evaluează costurile pentru reparația imobilelor respective, ca pentru următoarea ședință a Consiliului municipal Chișinău să fie propus pe ordinea de zi un proiect de decizie vizavi de alocarea surselor financiare pentru reparația căminelor și schimbarea destinației clădirilor respective.

La rândul său, viceprimarul de Chişinău, Ruslan Codreanu, a menţionat că, pentru a motiva educatorii să activeze în grădinițele din oraș, Primăria va identifica posibilități de a acorda suplimente la salariu, precum și de a achita cheltuielile de transport pentru angajații instituțiilor de educație timpurie, inclusiv personal tehnic, care locuiesc în afara municipiului Chișinău.

Principalele cauze ale insuficienței de educatori în grădinițe se referă la creșterea numărului de grupe de copii, 62 de grupe noi în ultimii 3 ani, abandonarea locului de muncă de către angajat din considerente economice și insuficiența de absolvenți instruiți să activeze în instituțiile de educație timpurie.

Potrivit datelor Direcției generale educație, tineret și sport, în prezent în instituțiile de educație timpurie din Chișinău activează 1445 de grupe de copii, care presupun un necesar de 2890 de educatori, care este completat în proporție de 87, 9% (2542) din necesar.