Toate tipurile de burse pentru elevi și studenți ar putea să se majoreze în curând cu 5%. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Inițiativa are ca scop susținerea materială a elevilor şi studenţilor, dar şi motivarea performanţelor academice ale tinerilor.

Vizați sunt elevii din învăţământul profesional tehnic şi studenţii de la licenţă şi maşter, doctoranzi, postdoctoranzi, medici rezidenţi şi medicii secundari clinici: de studii (categoriile I, II şi III), socială, de merit, de studii postuniversitare.

Proiectul se încadrează în limita alocaţiilor prevăzute pentru anul 2018. Astfel, volumul de mijloace suplimentat acoperă majorarea cuantumului burselor, începând cu 1 ianuarie 2018, categoriilor respective de beneficiari cu 5 la sută.

Proiectul respectiv, potrivit autorilor, se înscrie în politica promovată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru fortificarea sistemului învăţământului profesional în direcţia înscrierii acestuia în spaţiul învăţământului european, precum şi asigurarea creşterii atractivităţii şi competitivităţii naţionale /internaţionale a instituţiilor de învăţământ superior şi profesional tehnic din ţară.