Ca urmare a reclamaţiilor privind calitatea serviciilor comunale şi a energiei termice, ANRE, Apă-Canal şi Termocom au fost invitate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei la o "masă rotundă". A fost abordate problemele soluţionării corecte şi prompte a plângerilor parvenite de la consumatori.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție următoarele aspecte menționate de consumatori în petiții, și anume:

1.      Cota parte a volumului neutilizat de apa potabilă și caldă menajeră facturată;

2.      Lipsa contractelor de prestări servicii comunale de către gestionarii fondului locativ;

3.      Modul de examinare a reclamațiilor, precum și readresării conform competențelor;

4.      Corectitudinea montării contoarelor de apă, necesitatea asigurării unor cerințe stabilite de către producător sau de Certificatul de aprobare de model ( în Descrierea de model) pentru fiecare tip de contor în             parte.

Scopul mesei rotunde este consolidarea unei practici legale, corecte și uniforme de soluționare a reclamațiilor parvenite de la consumatori ce ține de serviciile publice de gospodărie comunală.

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei este punct de contact naţional în coordonarea controlului respectării legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor și este foarte  deschisă pentru colaborarea cu autoritățile responsabile de prestarea serviciilor publice comunale.