Niciun autobuz școlar nu va avea afișat în salonul său materiale-informative cu excepția Simbolicii de Stat a Republicii Moldova, este menționat într-o circulară semnată astăzi de conducerea Ministerului Educației Culturii și Cercetării. Documentul a fost emis ca urmare a unor sesizări apărute în spațiul public, conform cărora un drapel al Federației Ruse era agățat în salonul unui microbuz școlar.

Prin prezenta circulară, Ministerul Educației Culturii și Cercetării (MECC) informează organele locale de specialitate în domeniul învățământului despre neadmiterea plasării materialelor vizual-informative în saloanele autobuzelor școlare, pentru a nu influența elevii sub aspect politic, interetnic, religios, electoral. 

Totodată, conducerea MECC atenționează managerii instituțiilor de învățământ asupra informării șoferilor mijloacelor de transport școlare, ținerii sub control și monitorizării permenente a respectării prevederilor Hotăriârii de Guvern din 30.10.2014: „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor”. 

Reacția vine ca urmare a situației apărute, ieri, în mediul online, când mai multe persoane au observat drapelul Federației Ruse pe parbrizul unui microbuz școlar.