Poliția a cumpărat 10 automobile noi, specializate pentru transportarea persoanelor deținute. Acestea au fost repartizate inspectoratelor teritoriale de poliție din: Anenii Noi, Bălți, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Edineț, Orhei, Ungheni, inclusiv Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, este menționat într-un comunicat al Poliției.

Autospecialele prevăd condiții îmbunătățite de siguranță a pasagerilor în timpul transportării, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și prevenirii maltratării și abuzului deținuților și vor înlocui vehiculele uzate. Echipament suplimentar a fost procurat pentru polițiștii care însoțesc deținuții, valoarea totală a achiziției fiind de aproape 9 milioane de lei.

Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a poliției este modernizarea, raționalizarea și dezvoltarea poliției pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate și a consolida încrederea societății în forțele poliției, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și comunitare. Uniunea Europeană va oferi până la 51 de milioane de euro pentru a susține implementarea elementelor-cheie ale strategiei de dezvoltare a poliției. Înainte ca această sumă să fie disponibilă, guvernul moldovean trebuie să îndeplinească condițiile și să obțină rezultate măsurabile privind dezvoltarea poliției, stabilite în acordurile dintre UE și autoritățile moldovene. Sumele care urmează să fie plătite vor reflecta nivelul de îndeplinire al condițiilor.

Unitățile de transport oferite inspectoratelor teritoriale de poliție, astăzi, sprijină obiectivul convenit de a asigura aplicarea corectă și eficientă a legii prin implementarea unei abordări bazate pe drepturi în cadrul poliției. Fiind una din condițiile pentru anul 2017, poliția a trebuit să sporească participarea femeilor în cadrul poliției, iar în 2016, UE a susținut proiectele-pilot de poliție comunitară în patru inspectorate de poliție (Chișinău, Anenii Noi, Singerei și Cahul), monitorizate îndeaproape de organizațiile societății civile și comunitatea internațională.

Pe parcursul anului curent, Inspectoratul General al Poliției preconizează să cumpere încă 15 vehicule pentru transportarea persoanelor aflate în custodia poliției.

Autovehiculele au fost procurate în contextul implementării strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, precum și a implementării activităților prevăzute în planul de acțiuni privind reducerea cazurilor de maltratare, abuz și discriminare a persoanelor aflate în custodia poliției pentru anii 2017 - 2020, au fost achiziționate și reutilate 10 vehicule pentru transportarea persoanelor deținute.