Pe lângă bani, „Prima Casă" cere viitorului beneficiar mult spirit de observaţie şi un fler de avocat. La concluzia asta ajungi luând cunoştinţă de cele 92 de puncte din Regulamentul de implementare a programului care este suspus dezbaterilor publice. Acesta conţine diverse prevederi vizând obligaţiile solicitantului de credit ipotecar. Numărul lor şi caracterul, pe alocuri, extrem de subtil şi complicat par făcute să descurajeze.

Chiar dacă acestea nu sunt cerințele definitive (pentru că ar putea suferi modificări în timpul consultărilor publice), Regulamentul propus în această formulă ne duce gândul la birocrație și la alergătură pe la diferite instituții timp de aproape două luni, până când o persoană va putea deveni beneficiar al creditului ipotecar în cadrul programului „Prima Casă”.

Un lucru bun în acest Regulament este că se va respecta principiul primul venit, primul servit, adică dosarele vor fi examinate în ordinea depunerii lor. Al doilea sunt beneficiile din cadrul Programului, care urmează a fi implementate: participația proprie inițială (avansul) de cel puțin 10% din prețul locuinței, termenul de rambursare a creditului este de până la 25 de ani, iar statul va garanta circa 50% din soldul creditului acordat.

Însă, pentru a beneficia de toate aceste lucruri, la punctul 17 din document, este menționat că persoana care vrea un credit ipotecar prin intermediul programului „Prima Casă” trebuie să anexeze la dosar cel puțin 9 documente: 

1. Cerere de acordare a creditului 

2. Cerere de acordare a garanției

3. Buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului și al soţiei, după caz

4. Adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului și a soţiei, după caz 

5. Carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz

6. Extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului

7. Certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat; 

8. Certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării certificatului;

9. Raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

În document mai este menționat că pot fi anexate la dosar și acte care să confirme alte surse de venit sau sursele de venit ale rudelor de gradul I. 

După ce este completat acest dosar, solicitantul creditului ipotecar prin intermediul programului „Prima casă” merge cu aceste documente la bancă pentru a cere creditul respectiv. Banca examinează cererea și, dacă consideră că este eligibilă pentru a fi finanțat creditul, expediază în termen de 5 zile dosarul către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) care mai are un termen de 5 zile pentru a se expune dacă acordă garanția de stat sau nu.

Chiar dacă unii ar crede că după ce au primit certificatele, extrasele și rapoartele de necesare pentru obținerea creditului dar și examinarea de către bancă și ODIMM, deja s-au ales cu locuință, nu este așa. Potrivit aceluiași Regulament, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la emiterea deciziei de garantare a creditului, ODIMM va încheia un contract de garanţie de stat cu creditorul și un contract de acordare a garanției de stat cu solicitantul Programului conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. Mai apoi urmează să fie semnat un contract de ipotecă cu banca care oferă finanțarea respectivă. 

Ulterior ODIMM va trebui să recepționeze contractul de ipotecă cu parafa de înregistrare a SCT ÎS Agenția Servicii Publice în termen de 15 zile calendaristice de la momentul înregistrării, în caz contrar, contractul de garanție este declarat nul. 

În Regulament se mai spune că contractul de acordare a garanției va intra în vigoare la momentul recepționării de către ODIMM a exemplarului său de contract de ipotecă și dovada înregistrării ipotecii în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile ținut de Agenția Servicii Publice. 

Și abia în urma semnării contractului de acordare a garanției și contractului de garanție de stat solicitantul Programului primește calitatea de beneficiar al Programului și ordonator al garanției de stat, iar creditorul primește calitatea de beneficiar al garanției de stat.

La un calcul simplu, dacă ne referim doar la perioadele indicate în Regulament te poți considera un beneficiar al programului „prima casă” abia peste o lună: 5 zile examinează banca, 5 zile examinează ODIMM, 10 zile (lucrătoare) se încheie contractul, peste încă 15 zile trebuie notificat ODIMM despre contractul de ipotecă și dovada înregistrării ipotecii în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile ținut de Agenția Servicii Publice. 

Iar în momentul în care trebuie să obții certificate de la Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Serviciilor Publice, raportul de evaluare a locuinței și extrasul valabil din Registrul Bunurilor Imobile ar mai putea dura încă o lună, pentru că fiecare instituție are anumiți termeni de eliberare a documentelor solicitate. 

Vedeți mai jos Regulamentul elaborat de Ministerul de Finanțe și care a fost propus dezbaterilor publice:

Reporterii Deschide.MD au consultat și alte oferte de credite ipotecare oferite de băncile comerciale din Republica Moldova iar pachetul de documente necesare pentru a obține un credit ipotecar este cam același cu excepție la unele bănci care nu cer certificatul eliberat de Agenția Serviciilor Publice și extrasul valabil din Registrul Bunurilor Imobile. Totodată băncile oferă un răspuns final în decurs de aproximativ 5 zile dacă finanțează sau nu creditul ipotecar.  

Am încercat să aflăm de la responsabilul pe proiect Gheorghe Zgherea de ce sunt necesare atât de multe documente pentru a putea solicita un credit ipotecar prin intermediul Programului „Prima Casă”, acesta însă nu a răspuns la telefon. 

--------------------- Amintim că principale prevederi al proiectului votat de Parlament în două lecturi erau: participația proprie inițială (avansul) trebuie să fie cel puțin 10% din prețul locuinței, prețul locuinței nu trebuie să depășească 1 milion de lei, termenul de rambursare a creditului este de până la 25 de ani, iar statul va garanta circa 50% din soldul creditului acordat.

Programul se adresează cetățenilor cu vârsta de maxim 45 de ani, care nu dețin o locuință în proprietate și care nu au în derulare credite ipotecare.

De remarcat este faptul că Regulamentul de implementare a Programului este supus acum dezbaterilor publice și ar putea suferi modificări până la aprobarea de către Cabinetului de Miniștri.