Secretarul de stat, Nicolae Eșanu a avut o întrevedere cu membrii delegației Comisiei de la Veneția, aflată în vizită de informare la Chișinău. Ei au discutat despre proiectul de modificare a Legii Supreme privind sistemul judiciar.

Proiectul încorporează prevederile aferente Planului Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE, în perioada 2017-2019, și altor acte importante. Scopul este de a consolida independenţa, responsabilitatea, eficienţa şi transparenţa sistemului judecătoresc. Astfel, modificările vizează termenul iniţial de numire al judecătorilor instanțelor, termenul şi modul de selectare al judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, concretizarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţa şi competenţele acestuia.

Un proiect similar a fost înregistrat în Parlament în mai 2016, fiind adoptat în I lectură la 13.04.2017. Din considerentul neadoptării legii constituționale timp de un an de la prezentarea inițiativei de modificare, propunerea a fost declarată nulă. Dar, având în vedere importanța și valoarea propunerilor de revizuire a Constituției, Ministerul Justiției a reînnoit inițiativa. Precizăm că, proiectul menționat a fost aprobat de Guvern pe 7 noiembrie 2017. El a fost avizat de Curtea Constituțională, iar după consultare, este așteptat și avizul Comisiei de la Veneția.