Restricțiile teritoriale de activitate a asociațiilor obștești urmează a fi eliminate. De asemenea, urmează a fi excluse restricțiile ce se referă la anumite categorii de persoane care în prezent nu pot fi fondatori, membri sau conducători ai organizațiilor necomerciale. Prevederi în acest sens se conțin într-un proiect de lege propus de Ministerul Justiției.

Este micșorat și termenul de înregistrare a organizațiilor necomerciale, de la 30 la 15 zile. Totodată, se propune majorarea termenului în care actele de constituire pot fi prezentate la organul înregistrării de stat, de la 30 de zile la trei luni.

Inițiativa legislativă prevede obligația organului înregistrării de stat de a notifica solicitanții privind carențele care determină imposibilitatea înregistrării, fiind oferit un termen de remediere a acestora. În această perioadă organul de înregistrare nu va emite refuzul de înregistrare, fapt care, potrivit autorilor, va reduce barierele birocratice în procesul de înregistrare a organizațiilor necomerciale.

Se propune, de asemenea, crearea Comisiei de Certificare - organul împuternicit să atribuie statutul de utilitate publică. Comisia va activa pe lângă Ministerul Justiţiei în baza unui regulament aprobat de Guvern. Structura va fi alcătuită din nouă membri, dintre care trei sunt numiți de Preşedintele Republicii Moldova, trei de Parlament şi trei de Guvern. Din cei trei membri desemnați de fiecare autoritate, cel puțin unul este specialist în domeniul financiar și cel puțin unul este reprezentant al organizațiilor necomerciale. Membrii Comisiei de certificare sunt selectați în bază de concurs public. 

Proiectul prevede, pentru prima dată, dreptul organizațiilor necomerciale de a practica antreprenorialul social, precum și dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală. În același timp, prin lege este prevăzută interdicția distribuirii profitului organizației între membri fondatori și alte persoane, aceasta fiind o condiție de activitate a sectorului necomercial.

De asemenea, proiectul prevede un nou tip de activitate publică pe lângă cele deja existente – susținerea și promovarea sectorului necomercial și a organizațiilor necomerciale. Organizația necomercială care deține statutul de utilitate publică va proba această calitate prin extrasul din registrul organizațiilor necomerciale, disponibil online. Astfel, este eliminată condiția eliberării unui certificat din partea organului înregistrării de stat în acest sens, care confirmă în prezent statutul de utilitate publică.

Până la aprobarea de către Guvern a taxei pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale, aceasta este de 90 lei.