Opt funcţii vacante de şef de direcţie din cadrul Primăriei Chişinău fac, de azi, obiectul unui concurs în vederea ocupării. Condiţia principală este experienţa profesională şi managerială a candidaţilor, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Pozițiile libere pentru care primăria caută funcționari publici sunt:

-    Şef al Direcţiei generale finanţe; 
-    Şef al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie; 
-    Şef al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii; 
-    Şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport; 
-    Şef al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului; 
-    Şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare; 
-    Şef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii. 

Cerinţele specifice pentru fiecare funcţie publică vacantă, sunt următoarele: 

a)    Şef al Direcţiei generale finanţe. 
Studii: Superioare, cu licență în domeniile de activitate ale Direcției generale, sau echivalentă, şi anume: 
- Economie 
- Contabilitate 
- Finanțe și bănci 
- Studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență, master în administrație publică sau management. 

b)    Şef al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie 
Studii: Superioare, cu licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale, şi anume: 
-    Autovehicule, nave și aeronave, cu specialitatea Ingineria transportului auto; 
-    Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea Planificare urbană și regională 
-    Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea Căi ferate, drumuri și poduri 
-    Studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau master în administrație publică. 

c)    Şef al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii; 
Studii: Superioare, cu licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale, şi anume: 
-    Marketing cu specialitatea Marketing și logistică; 
-    Merceologie și comerț cu specialitatea Merceologie și comerț; 
-    Procesarea alimentelor cu specialitatea Tehnologia și managementul alimentației publice; 
-    Tehnologia produselor alimentare 
-    Juridice 
-    Economice 
-    Studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau master în administrație publică sau management. 

d)    Şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport; 
Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale, şi anume: 
-    Științe ale educației cu specialitatea Pedagogie 
-    Pedagogie (educație socială) 
-    Psihopedagogie 
-    Psihopedagogie specială 
-    Economie 
-    Studii de master în domeniile: educațional / administrației publice / management; 

e)    Şef al Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare; 
Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale, şi anume: 
-    Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea Construcții industriale și civile 
-    Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea Planificare urbană și regională 
-    Inginerie și management pe ramuri 
-    Juridice 
-    Management 
-    Studii de master în domeniile studiilor de licență/ master în domeniile menționate mai sus / administrație publică sau oricare altă specialitate din domeniul construcțiilor și inginerie civilă cu master la specialitatea construcții industriale și civile. 

f)    Şef al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului; 
Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale, şi anume: 
-    Științe ale educației, cu specialitatea Pedagogie 
-    Pedagogie (educație socială) 
-    Psihopedagogie 
-    Psihopedagogie specială 
-    Asistență socială, cu specialitatea Asistență socială 
-    Studii de master în domeniile:educațional/administrației publice. 

g)    Şef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii 
Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale, şi anume: 
-    Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea Construcții industriale și civilă 
-    Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea Arhitectură sau Planificare urbană și regională 
-    Studii de master în oricare altă specialitate din domeniul construcției și ingineriei civilă cu condiția că are master în construcții industriale și civile / planificare urbană și regională / pot avea master în administrație publică sau management. 

Informaţia deplină privind condiţiile de desfăşurarea a concursurilor este plasată pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chişinău www.chisinau.md, dar şi pe portalul guvernamental al funcţiilor publice www.cariere.gov.md. 

Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 28 februarie 2018, pentru toate funcţiile publice vacante. 

În context, amintim că primarul general interimar, Silvia Radu, a îndemnat toate persoanele care au pregătirea profesională necesară şi vor să muncească în cadrul administraţiei publice locale a municipiului Chişinău să se înscrie la concurs, care va fi unul transparent şi organizat în condiţiile legii.