Ca de fiecare dată când este vorba de a oferi explicații și răspunsuri logice la întrebări pertinente, care țin de propriile promisiuni și/sau propriile viziuni, Igor Dodon minte fără niciun fel de reținere.

ppLa fel ca în alte multe luări de poziție în ce privește cetățenia română deținută de către deputații socialiști, și aseară, la emisiunea „Important” de la postul TVC 21, Dodon a afirmat că, pentru a fi retrasă cetățenia, actele care trebuie depuse sunt foarte multe, în comparație cu cele care sunt necesare pentru obținerea cetățeniei.

„Știți câte acte trebuie acolo de acumulat. Că ei îs hâtri, românii aceștia. Îs interesanți frații aceștia ai noștri: ca să obții cetățenia, ți-o dau foarte repede, dar, ca sa te dezici, trebuie să mergi să strângi sprăvși ( documente – n. red) ca pe timpul sovietic”, a spus Dodon.

Am căutat pe site-ul Ministerului de Externe al României la actele necesare pentru retragerea la cerere a cetățeniei române și am găsit că sunt necesare următoarele acte.

 • paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;
 • actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
 • certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România;
 • adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;
 • adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;
 • dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

După cum putem observa, sunt necesare un număr de 7 documente, cu mențiunea că cel care solicită retragerea cetățeniei române deja le are sau le poate obține foarte ușor, ca în situația cazierului judiciar.

Un aspect foarte important este că, pentru a se aproba cererea de retragere a cetățeniei, se percepe un tarif consular de 605 euro sau echivalentul în moneda locală.

Prin comparație, vă prezentăm și actele necesare pentru redobândirea cetățeniei române, documentație pe care le-am găsit pe site-ul Ambasadei României la Chișinău.

 • Buletinul de identitate – original și copie legalizată;
 • Cazierul judiciar moldovenesc;
 • Acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces sau divorț) în copii legalizate pentru titular
 • Acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces sau divorț) în copii legalizate pentru ascendenți părinți 
 • Acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces sau divorț) în copii legalizate pentru bunici
 • Acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces sau divorț) în copii legalizate pentru ascendenți străbunici
 • Declaraţie personală, autentificată la notar din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • Declaraţie personală, autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 • Declaratie personală, autentificată la notar din care să rezulte că se solicită redobîndirea cetățeniei române cu menținerea domiciliului în Republica Moldova.

 Și acesta reprezintă doar o parte, pentru că programarea pentru depunerea jurământului mai presupune pregătirea unui alt set de documente.

 • comunicarea primită din partea ANC cu privire la aprobarea cererii de redobândire a cetăţeniei române;
 • buletin de identitate cu foaia de însoţire (original şi copie simplă);
 • certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă este cazul (original şi copie simplă);
 • 2 fotografii identice, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 (cm).

 Un alt aspect important este cel al timpului necesar pentru a pregăti documentele. Dacă în cazul cererii de retragere a cetățeniei, solicitantul deja are toate actele necesare, în cazul cererii de redobândire a cetățeniei române, solicitantului îi trebuie un set de documente care presupun o mai îndelungă perioadă de timp pentru procurarea acestora, de exemplu actele de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces sau divorț) în copii legalizate pentru  ascendenți (părinți, bunici, străbunici), foști cetățeni români.

 Un alt aspect asupra căruia vrem să ne oprim este dorinţa reală a deputaților socialiști de a solicita retragerea cetățeniei române. Dacă deja am demonstrat că Dodon minte atunci când e vorba de documentația necesară, informațiile parvenite dovedesc că deputații socialiști nici măcar nu au depus solicitarea de retragere a cetățeniei române, așa cum ar fi firesc ca un prim pas de renunțare la cetățenia română.

Astfel, ca răspuns la o solicitarea a redacției Deschide.MD, în iulie 2016, Autoritatea Națională pentru Cetățenie de la București a precizat că ”În urma verificărilor efectuate în baza de date a ANC, s-a constatat că nu figurează înregistrate cu cereri de renunțare la cetățenia română, formulate în temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane cu datele menționate de dumneavoastră

Cei 6 deputați care dețin cetățenia română sunt Alla Dolință, Corneliu Furculiță, Adrian Lebedischi, Ghennadi Mitriuc, Radu Mudreac și Anatolie Labuneț