Comisia Electorală Centrală (CEC) vine cu o reacție la acuzațiile aduse de inițiatorii referendumului anti-mixt că refuzul de a înregistra grupul de inițiativă este o decizie ilegală, abuzivă și motivată politic.

Pe pagina de Facebook a CEC este menționat că Comisia respinge atacurile asupra autorității electorale și tentativa de a discredita instituția și vine cu anumite precizări:

„Din conținutul documentelor depuse Comisia a reținut că acestea vizează inițierea unui referendum național legislativ, în cadrul căruia urma a fi supus proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, potrivit cărei a fost modificat sistemul electoral. Comisia a constat discrepanțe între textul proiectului de lege votat de către participanții la adunare de constituire și cel prezentat Comisiei, un fapt inadmisibil de substituire a datelor inițiale.

Totodată, s-a constatat că prevederile Legii nr.154 au fost abrogate în momentul republicării Codului electoral la 29 decembrie 2017, potrivit art. III alin.(2) lit. d) din Legea nr.154 din 20 iulie 2017. Astfel, Comisia relevă faptul că prevederile Legii nr.154 din 20 iulie 2017 ce țin de modificările operate în Codul electoral, abrogarea căreia s-a propus participanților la adunare, deja au fost abrogate, fapt care duce la imposibilitatea desfășurării unui referendum la acest subiect.

De asemenea, CEC a constat neconcordanță a numărului de participanți la adunarea constituantă indicat în procesul-verbal, pe parcursul ședinței au fost declarate prezente în sală 653 persoane, iar la procedura de votare, inclusiv pentru alegerea listei nominale a membrilor grupului de inițiativă au participat 735 de persoane. Totodată, Comisia a remarcat abateri de la prevederea legală de a alege în componența grupului de inițiativă persoane concrete, astfel lista nominală a grupului de inițiativă nu a fost supusă votului așa cum prevede art.163 alin.(4) din Codul electoral.

La fel, art.163 alin.(4) din Codul electoral prevede că membrii grupului de iniţiativă vor alege din rândul lor un birou executiv, compus dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, care vor reprezenta grupul şi vor organiza activitatea lui. Astfel, CEC a constat că lipsește decizia grupului de inițiativă privind alegerea biroului executiv, contrasemnată de președintele ales. De asemenea, lipsește decizia biroului executiv al grupului de inițiativă privind desemnarea trezorierului în relațiile cu Comisia Electorală Centrală în domeniul finanțării campaniei de inițiere a referendumului potrivit pct.2 lit.g) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican.

De asemenea, Comisia a observat că grupul de inițiativă a venit cu propunerea abrogării unei legi fără a propune reglementări noi, în consecință creînd un vid legislativ de organizare a alegerilor parlamentare ordinare. Comisia a menționat practicile și recomandările Comisiei de la Veneția, aprobate în Codul bunelor practici în materie electorală din anul 2002 prin care se menționează că elementele fundamentale ale dreptului electoral, în special, sistemul electoral propriu-zis, componența comisiilor electorale şi constituirea circumscripțiilor electorale, nu trebuie amendate decît cel puţin cu un an înainte de alegeri.

Procesul de examinare a cererii grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican legislativ a fost unul transparent și profesionist, iar decizia adoptată a fost adusă la cunoștința opiniei publice și reprezentanților corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova.

Comisa respinge atacurile asupra autorității electorale și tentativa de a discredita instituția. Reiterăm adeziunea fermă la valorile democratice, prin menținerea şi dezvoltarea instituției în mod deschis, transparent şi profesionist, și vom insista și în continuare pe principiul responsabilității tuturor participanților procesului electoral”, este precizat în textul plasat pe pagina CEC.

---------------------- Amintim că în cadrul unei conferințe care a avut loc astăzi liderul grupului de inițiativă, Ștefan Gligor, a calificat refuzul CEC ca fiind o decizie motivată politic. Un alt membru al grupului de inițiativă, Valeriu Pașa, a declarat că decizia CEC ca ilegală, abuzivă și motivată politic, decizie care s-a luat în afara autorității electorale. Potrivit lui, chiar dacă sunt mici devieri de ordin procedural în constituirea grupului de inițiativă, acestea nu denaturează legalitatea procesului de constituire.

Tot astăzi membrii grupului de inițiativă au anunțat că până la sfârșitul lunii ianuarie vor consulta cetățenii și va propune organizarea unei noi adunări de constituire. Decizia a fost luată după refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra grupul pe motiv că ar fi fost admise mai multe încălcări de procedură.