Autoritățile propun crearea, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a Inspectoratului protecție internă și anticorupție. Noua entitate va fi formată prin reorganizarea actualului Serviciu protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI.

Bizlaw.md scrie că  misiunea Inspectoratului va consta în asigurarea securității interne a sistemului administrativ al MAI și structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului protecția personalului acestora şi a informațiilor atribuite la secret de stat împotriva amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne.

Alte misiuni ale noului inspectorat este aceea de a supraveghea și controla respectarea legislației şi disciplinei de serviciu de către personalul sistemului administrativ al MAI și structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului, de a preveni și a combate manifestările de corupție și conflictele de interes în care ar putea fi implicaţi aceştia.

Reieșind din specificul de activitate și cerințele față de exercitarea misiunilor Inspectoratului, se propune ca minimul necesar de personal să fie cel puțin 100 de unități, adică numărul existent, în prezent, pentru a putea acoperi toate domeniile de activitate.

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului protecție internă și anticorupție al MAI este supus consultărilor publice până la sfârșitul lunii ianuarie.