Curtea Constituțională a declarat ca fiind neconstituțională omisiunea acordării termenului de executare benevolă pentru plata pensiei de întreținere, după ce Curtea a fost sesizată de către avocatul Aureliu Scorțescu. În aceste condiții, Parlamentul urmează să reglementeze termene de executare benevolă a hotărârilor judecătorești. În vederea excluderii unei sarcini excesive pentru debitor, Curtea a considerat necesară reglementarea încasării periodice a onorariului de către executorul judecătoresc, concomitent cu urmărirea plăților periodice pe care le face debitorul, transmite IPN.

Examinând materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea a reținut că obligația executării unei hotărâri judecătorești o are debitorul. În situația în care acesta nu îndeplinește benevol această obligație, intervine executarea silită, prin intermediul executorului judecătoresc. Curtea a constatat că, în conformitate cu articolul 15 din Codul de executare, titlul executoriu privind pensia de întreținere se prezintă spre executare de către instanța de judecată din oficiu. În același timp, potrivit articolului 10 din același document, executarea silită intervine dacă debitorul nu-și îndeplinește benevol obligațiile.

Prin transmiterea din oficiu de către instanța de judecată a titlului executoriu, debitorul este lipsit de posibilitatea de a executa benevol hotărârea judecătorească, până la începerea executării silite, contrar prevederilor articolului 10 din Codul de executare. Această împrejurare conduce la suportarea automată a cheltuielilor de executare, încasate de executorul judecătoresc în toate cazurile de stingere, totală sau parțială, a obligației stabilite în documentul executoriu. Astfel, această situație constituie o sarcină excesivă care afectează patrimoniul debitorului, fapt care aduce atingere dreptului său de proprietate, garantat de Constituție.

Până la reglementarea de către Parlament a termenelor de executare benevolă, înainte de transmiterea documentului executoriu pentru executare silită, se va aplica termenul de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pentru executarea benevolă.